Redactionele Voorwaarden

Een persbericht dient aan onze redactionele richtlijnen te voldoen, persberichten welke niet aan deze voorwaarden voldoen worden geweigerd of verwijderd, ook al heeft u hier voor betaald. Indien uw persbericht wordt geweigerd of verwijderd door de hier genoemde redactionele richtlijnen geven wij geen geld terug.
Indien u een vals persbericht, spam of informatie welke enige rechten of wetten schend, verstuurd, zullen wij vrijwillig of verplicht gebruikers gegevens (zoals gebruikersnaam, email adres, IP adres, log files, betaal gegevens etc.) overdragen aan elke autoriteit of organisatie die daarom vraagt.

Indien een persbericht uw rechten schend, ongepast is of wanneer u van mening bent dat het een reclame uiting is kunt u contact opnemen en wij zullen het bericht direct verwijderen. U kunt ook contact opnemen indien u zelf een bericht heeft gepubliceerd en deze wilt verwijderen. Vermeld bij contact altijd de volledige URL van het persbericht om verwarring te voorkomen.

Een persbericht:

  • Dient in het Nederlands te zijn opgesteld en dient grammaticaal correct te zijn. Wij bevelen een standaard Persbericht structuur aan waardoor deze professioneel en vakkundig overkomt.
  • Dient een nieuwsfeit te bevatten en bij voorkeur ook contact gegevens.
  • Mag geen HTML code/tags bevatten in de titel.
  • Mag geen pornografisch materiaal of aanstoot gevende content bevatten zoals foto‘s sleutelwoorden etc.
  • Mag geen inhoud hebben met betrekking tot: haat, geweld, discriminatie, belediging etc.
  • Mag geen inhoud hebben met betrekking tot of ter promotie van onder anderen: Hacken/cracken, affiliatie programma‘s, vervaardigen van bommen, terrorisme, radicalisme, drugs, kansspelen, gokken, erotiek, medicijnen, etc.
  • Mag geen rechten, wetten of regels schenden.
  • Mag niet te veel afbeeldingen bevatten en afbeeldingen mogen niet groter zijn dan maximaal 500×600

U bent als auteur van een bericht de eigenaar en bezit het auteursrecht. Door het plaatsen van een bericht op deze of andere websites van ons geeft u ons en onze bezoekers toestemming het bericht te publiceren of over te nemen. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor claims of gevolgen welke voortvloeien uit de door u geplaatste berichten. Daarnaast vrijwaart de auteur van het bericht ons van elke vorm van aansprakelijkheid.

De informatie op Emea.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Onbeperkt Persberichten Publiceren

Onbeperkt Persberichten publiceren is onderhavig aan onze Fair Use Policy. Wij verstaan onder Fair Use het gemiddelde gebruik van alle leden. Wij hanteren de volgende formule: het aantal leden gedeeld door het aantal verstuurde persberichten. Als het gemiddelde verbruik 20 persberichten per maand is dan kunt U zonder problemen dit aantal berichten per maand publiceren. Indien U incidenteel het gemiddelde verbruik overschrijd is er niets aan de hand. Echter indien dit met regelmaat voorkomt zullen wij overgaan tot het blokkeren van uw account.

Gepubliceerde berichten verwijderen

Het is mogelijk om uw eigen persberichten op deze website te verwijderen. Echter, indien het betreffende bericht al is gedistribueerd naar onze partner websites dan zullen wij 15,- Euro exclusief B.T.W. kosten in rekening brengen voor het verwijderen van deze berichten. Neem contact met ons op indien U van deze dienst gebruik wilt maken. Wij kunnen geen berichten verwijderen van websites buiten ons netwerk.

Blokkeren of verwijderen van het account

Wij behouden ons het recht voor om onaangekondigd persberichten te verwijderen of een account te blokkeren zonder opgaaf van redenen of mogelijkheid tot restitutie. Dit gebeurd in het geval van achterstallige betalingen of oneigenlijk gebruik van het systeem. Oneigenlijk gebruik kan zijn het versturen van nep berichten, dubbele berichten of overmatig gebruik van hyperlinks of affiliate codes / links. Indien wij uw gedrag als hinderlijk ervaren is dat reden genoeg om uw account te blokkeren wat wij ook zeker doen aangezien wij oneigenlijk gebruik of het krenken van normen en waarden niet tolereren.

Deblokkeren van een account

Het is mogelijk een account te laten deblokkeren indien deze nog niet verwijderd is, U kunt hiervoor contact met ons opnemen. De kosten voor een deblokkering zijn: 15,- Euro exclusief B.T.W.

Restitutie
Restitutie van vooruit betaalde tegoeden is uitdrukkelijk niet mogelijk. U kunt wel ten alle tijden op elk gewenst moment uw abonnement opzeggen.

Overschrijding maximum Premium Persberichten
Indien U het limiet van uw account overschrijd dan kunnen wij hier achteraf kosten voor in rekening brengen.