(Persbericht) Nieuwe promotiefilm over vrouwennetwerk Ladies Business Apeldoorn

Met trots kondigt het bestuur van vrouwennetwerk Ladies Business Apeldoorn haar nieuwe promotiefilm aan. De film biedt geïnteresseerden in vogelvlucht informatie over het vrouwennetwerk. Bovendien vertelt een aantal leden welke meerwaarde het netwerk voor hen heeft. Op www.ladiesbusiness.nl en via YouTube kan men zich door de film laten inspireren.

Ladies Business Apeldoorn is een vrouwennetwerk dat ondernemende vrouwen verbindt. Afgelopen november bestond de vereniging die op dit moment 36 leden telt - vijf jaar. De kracht van het netwerk schuilt in de diversiteit van haar leden. De aangesloten vrouwen zijn heel verschillend; zowel in persoonlijk als in zakelijk opzicht. Een groot aantal is zelfstandig ondernemer, een ander deel bekleedt een managementpositie. Samen vertegenwoordigen zij een groot aantal verschillende branches.
Het netwerk wil graag doorgroeien naar zo‘˜n 50 àƒ  60 vrouwen, waardoor het kleinschalige karakter van het netwerk behouden blijft. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk branches vertegenwoordigd te hebben. Ladies Business Apeldoorn zoekt dan ook vrouwen, zowel ondernemers als leidinggevenden, afkomstig uit de medische sector, de modebranche, de IT sector, publieke sector en de leisure sector.

Netwerkavonden
De maandelijkse netwerkavonden vinden plaats in de Sociëteit aan de Kerklaan in Apeldoorn. Afwisselend op woensdag- of maandagavond organiseert het netwerk een lezing over een maatschappelijk relevant thema. De lezing start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid voor netwerken en een borrel. Dames kunnen ook al vanaf 18.00 uur binnenlopen en om 18.30 uur een hapje mee-eten.
Geïnteresseerde dames die vrijblijvend kennis willen maken, zijn welkom om als introducà© een netwerkavond bij te wonen. Zij betalen dan eenmalig een bijdrage van 15 euro (dit is exclusief eten & drinken).
Opgave kan via [email protected] Op onze website staan de data van de netwerkavonden in 2011.