(Persbericht) HET NEDERLANDS KOKSPANEL ONDERZOEKT à¢â‚¬Å“BROODMAALTIJDENà¢â‚¬ BINNEN INSTELLINGEN

Binnen instellingen is de broodmaaltijd nog steeds een zeer belangrijk onderdeel van het dagelijks eetpatroon. à¢â‚¬Å“Ruim 70% van de instellingen serveert tweemaal per dag een broodmaaltijdà¢â‚¬ zo toont de tweede editie van FoodServicePeil (jaargang 2) binnen instellingen aan. Dit onderzoek is een initiatief van onderzoeksbureau Foodinc. en Het Nederlands Kokspanel. Door middel van zes edities, met elk een voor de instellingenmarkt kenmerkend onderwerp brengt het onderzoek basisgegevens, trends en ontwikkelingen binnen de branche in kaart.
Ook in de tweede jaargang komt het onderwerp à¢â‚¬Å“Broodmaaltijdenà¢â‚¬ binnen FSPeil Instellingen weer aan de orde en werden in het kader van dit onderzoek de instellingskoks, hoofden voeding, hoofd keukens en facilitair managers uit Het Nederlands Kokspanel benaderd om deel te nemen aan een online vragenlijst. In grote getale beantwoordden zij een tiental vragen omtrent het brood- en belegassortiment, inkopen en samenstellen van de broodmaaltijd en diëtiek.
Ruim 70% van de instellingen serveert dagelijks 2 broodmaaltijden. Deze worden met name ´s morgens en ‘˜s avonds aangeboden, maar opvallend is dat instellingen steeds vaker (ook) in de middag een broodmaaltijd serveren. Hierbij gebruikt de cliënt de broodmaaltijd in toenemende mate individueel op de kamer. Het gezamenlijk eten komt minder vaak voor, waardoor de sociale aspecten hiermee wat op de achtergrond raken.

Ook kan op basis van het onderzoek geconcludeerd worden dat cliënten vaker een ´standaard‘˜ broodmaaltijd aangeboden krijgen. Instellingen kiezen er dan voor om zelf een maaltijd samen te stellen die aan alle cliënten wordt voorgezet, wat natuurlijk kostentechnische voordelen biedt. Hierdoor wordt de cliënt beperkt in zijn/haar keuzevrijheid. Binnen ziekenhuizen is men het meest vooruitstrevend als het gaat om de keuzes die cliënten kunnen maken, hier worden relatief vaak àƒ  la carte menu‘˜s aangeboden of een broodwagen ingezet.

Ondanks dat de broodmaaltijd als het ware wat versobert, wordt er wel steeds meer rekening gehouden met specifieke wensen/eisen van cliënten. Of deze nu ontstaan vanuit gezondheidsredenen of vanwege een bepaalde geloofs- en/of levensovertuiging, diëtiek is niet meer weg te denken uit de moderne maaltijdvoorziening binnen de zorg. Slechts 11% van de instellingen geeft aan geen rekening te houden met de specifieke wensen van cliënten (in 2010 was dit nog 17%).

De volgende editie van het FoodServicePeil zal in het teken staan van voorgerechten. Welke voorgerechten het meest populair zijn, hoe deze worden bereidt en geserveerd zal blijken uit FSP 3 à¢â‚¬Å“Voorgerechtenà¢â‚¬. Deze editie staat weer medio juni 2011 gepland. Voor meer informatie over de verschillende edities en de planning van FoodServicePeil ofwel vragen en/of opmerkingen over deze editie kunt u contact opnemen met Foodinc. via [email protected] of 040-2963430.

Noot voor de redactie:

Wij worden graag op de hoogte gebracht als u besluit dit bericht te plaatsen.

Voor meer informatie, onderzoeksgegevens, grafieken en/of eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Frank van Grieken
E-mail: [email protected]
Tel.: 040-296 34 30