Nederlanders die hun AOW uitstellen volgens de nieuwe plannen van minister Donner zijn een dief van hun eigen portemonnee. Dit zegt hoogleraar en AEGON-directeur Herman Kappelle. In de plannen van Donner levert een jaar AOW-uitstel een levenslange bonus op van vijf procent. Volgens de hoogleraar kan een 65-jarige die doorwerkt beter een AOW-uitkering aanvragen en het geld storten in een lijfrente. Dat levert een bonus op van minimaal 7,5 procent.

In de plannen van de minister krijgt iemand die besluit om na 65 jaar een jaar door te werken en geen AOW aan te vragen een levenslange bonus van vijf procent. Verder uitstel van de AOW levert per jaar telkens een vijf procent hogere uitkering op.

Bijna twee keer zoveel
Professor Herman Kappelle heeft het plan beoordeeld aan de hand van een concreet voorbeeld. Hij licht toe: à¢â‚¬Å“De AOW-uitkering voor een gehuwde bedraagt momenteel € 8.546 per jaar. Uitstel in de Donner-variant levert hem dus een AOW-uitkering vanaf 66 op die € 427 hoger is dan de uitkering vanaf 65. Een rondje offertes opvragen op het internet levert op dat als een 66-jarige € 8.546 stort voor een levenslange periodieke uitkering, hij vanaf 66 levenslang ongeveer € 650 krijgt. Dit is ruim 7,5% van de AOW-uitkering op 65. De helft meer dus dan minister Donner biedt!à¢â‚¬ De hoogste aanbieder op internet bood zelfs € 771. Hierbij past de nuancering dat de AOW in beginsel welvaartsvast is en de aanvullende uitkeringen niet. Daar staat weer tegenover dat verder uitstel na 66 bij de AOW nog steeds telkens vijf procent per jaar oplevert, terwijl bij een verzekeraar het percentage zelfs nog verder doorstijgt. Uitgaande van het rekenvoorbeeld, krijgt iemand die pas op zijn zeventigste stopt met werken bij Donner een toeslag van € 545 per jaar, en bij de verzekeraar maar liefst € 933. à¢â‚¬Å“Al met al zijn de voorstellen dus niet effectief. Een AOW-uitsteller wordt in dit plan een dief van zijn eigen portemonnee.à¢â‚¬

Toeslag actuarieel berekenen
Kappelle is buitengewoon hoogleraar Pensioenrecht aan de VU en directeur van AEGON Adfis, het juridisch en fiscaal adviescentrum van de verzekeraar. Hij juicht het plan van Donner om langer doorwerken aantrekkelijker te maken toe. In plaats van dwang (langer door moeten werken) wordt gekozen voor beloning (langer door willen werken). Kappelle pleit al langer voor flexibilisering van de AOW: à¢â‚¬Å“Ik heb in 2000 een pleidooi gehouden om de AOW net zo te flexibiliseren als de aanvullende pensioenen bij verzekeraars en pensioenfondsen, de zogenoemde tweede pijler. In de tweede pijler is de richtleeftijd 65 jaar, maar later met pensioen gaan is geen enkel probleem. Wie zijn pensioen uitstelt, krijgt een toeslag die is gebaseerd op rente en collectieve sterftetabellen. Zo´n systeem zou ook moeten gelden voor de AOW.à¢â‚¬

Einde persbericht

Noot aan de redactie:

Voor meer informatie of een interview met professor Herman Kappelle kunt u contact opnemen met Alexander Kuipers, woordvoerder bij Communicatie AEGON Nederland, telefoon (070) 344 76 93.

Het persbericht is ook te lezen op www.aegon.nl