(Persbericht) Het ´Politiek Cafà© Valkenswaard‘˜ richt het oog op de toekomst van Valkenswaard en ligt een link naar de verloedering van het dorp. De discussieavond tussen inwoners van Valkenswaard en plaatselijke politici vindt plaats op dinsdag 19 oktober in de vaste locatie Stadscafà© De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard. Aanvang 20.00 uur.

De bijeenkomsten van ´Politiek Cafà© Valkenswaard‘˜ kennen een vast stramien. Er is steeds een debat, een discussie en een vragenronde. Tussen deze blokken is er een stukje entertainment. Aan de politieke avond werken onder meer mee politici, interviewers, een columnist en enkele artiesten. Het centrale thema van deze politieke avond is de onzekere toekomst van Valkenswaard. Alles draait om de vragen:à¢â‚¬Å“Wat wilt U met Valkenswaard? Hoe ziet u Valkenswaard in de toekomst?à¢â‚¬

In het eerste deel van de bijeenkomst staan bij het debat politici van D66, PvdA en VVD tegenover elkaar. Zij gaan in op de stelling: à¢â‚¬Å“Valkenswaard weet niet wat het wil, waardoor het ten onder gaat aan de verloedering.à¢â‚¬ Cruciaal kunnen daarbij zijn de al jaren aangekondigde bezuinigingen.

Tijdens het discussieonderdeel wordt specifiek ingegaan op de ´verloedering‘˜. Daarbij draait het om de opmerkingen à¢â‚¬Å“Verloedering! Kan ik er wat aan doen!à¢â‚¬ / à¢â‚¬Å“Verloedering! Kan ik er wat aan doen?à¢â‚¬. Bij de discussie schuiven aan vertegenwoordigers van CDA, H&G en Valkenswaard Lokaal.

In het afsluitende politieke blok staat centraal de vraag: à¢â‚¬Å“Sluiten de huidige sportfaciliteiten aan bij de toekomstvisie van Valkenswaard?à¢â‚¬. De zes politici uit de twee eerste onderdelen van de avond beantwoorden vragen van inwoners van Valkenswaard. In de aanloop naar deze politieke bijeenkomst kunnen inwoners van Valkenswaard hun vragen stellen via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl of bij aanvang van de bijeenkomst van 19 oktober.

Het politieke debat in De Senaat begint om 20.00 uur. De deuren gaan om 19.30 uur open en de toegang is gratis.