In onze wereld is vertrouwen de smeerolie van menselijke contacten en activiteiten. We vertrouwen op elkaar en kunnen daarom van alles ondernemen. Maar waar berust zulk vertrouwen op? In de grote wereld lijkt het vertrouwen dikwijls weg te zijn. Volkeren wantrouwen elkaar en komen tot bloedige gevechten, zoals onlangs in het Gaza-conflict. Maatschappelijke sectoren zoals de banken hebben het vertrouwen verspeeld door woekerwinsten na te jagen. Een gebrek aan vertrouwen maakt de wereld onleefbaar en gewelddadig. Hoe krijgen we het vertrouwen terug?

Vandaag denken we over de aard en de grond van ons vertrouwen, op mensen en op God. Daarbij kunnen we Abraham/Ibrahim als voorbeeld en troost beschouwen. Hij bleef vertrouwen op God; niet altijd op zijn medemensen. Hij trok weg uit zijn bekende omgeving naar een beloofd land, zwoer de oude goden af, legde contacten met vreemde mensen en vorsten, richtte heiligdommen op voor God, bracht Zijn boodschap aan de mensen, maar twijfelde soms en onderhandelde zelfs met God.

Wij willen vooral samen nadenken en spreken over wegen van vertrouwen ondanks moeilijke situaties. Waaraan ontlenen wij ons vertrouwen op God? Waar blijft dit vertrouwen als God ons in de steek lijkt te laten? Hoeveel vertrouwen kunnen we nog opbrengen als onze leefsituatie moeilijk wordt door tegenslag of ziekte? Hoe houd je voldoende vertrouwen in mensen als die jou wantrouwen of buitensluiten, als je in een vreemde omgeving moet functioneren of geen begrip ontmoet? Waar vinden we steun, zekerheid, bemoediging? Is het fatsoenlijk of verstandig om aan anderen te twijfelen of kritiek uit te oefenen? Mag je politici of journalisten vertrouwen? In hoeverre kan bezinning, meditatie, gebed helpen? Kan Gods woord ons daarbij op weg helpen? Waarop berust ons vertrouwen in interreligieuze dialoog?

Stichting Interreligieuze Dialoog en Stichting Islam & Dialoog organiseren voor de vijfde keer een Abraham symposium, op donderdag 4 juni 2009 van 10.30 tot 16.00 in de Oude Studentenkerk van de Radboud Universiteit, Erasmuslaan 15, 6525 GE Nijmegen. Vanaf 10.00 bent u welkom.

Het ochtendprogramma begint om 10.30 met de Opening door de dagvoorzitter, dr. Frans Jespers, voorzitter Stichting Interreligieuze Dialoog. Daarna zijn er bijdragen over het vertrouwen op God van: Marianne van Praag, rabbijn, Robert Voogdgeert, docent aan de Hogeschool Leiden en bestuurslid Stichting Interreligieuze Dialoog en à–zcan Hidir, docent aan de Islamitische Universiteit Rotterdam. Wij sluiten de ochtend met een open discussie met de 3 inleiders o.l.v. de dagvoorzitter.
12.30 - 13.30 Lunch (en muziek) broodjes worden verzorgd
In de middag, zijn er bijdragen over ervaringen van vertrouwen in mensen van: Simon Cohen, voorzitter Platform Levensbeschouwingen en Religieuze Organisaties Rotterdam en voorzitter Convent der Kerken Rotterdam, Hans Visser, emeritus predikant Pauluskerk Rotterdam en Ibrahim Spalburg, directeur Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) met daarna werken in groepen m.m.v. de sprekers en terugkoppeling, korte plenaire uitwisseling. Nadat wij de dag om 16.00 sluiten, zijn er hapjes en drankjes.

Aanmelding: In verband met beperkte accommodatie, meldt u aub uiterlijk aan voor 27 mei, bij [email protected], met melding van naam, adres en telefoonnummer. Geef ook bijzondere wensen door, b.v. extra hulp bij invaliditeit, voedingsmiddelen.

Entree: à¢à¢â‚¬Å¡¬ 15,00, studenten à¢à¢â‚¬Å¡¬ 10,00. Bedrag a.u.b. van tevoren overmaken op rekeningnummer 442451539 t.n.v. Stichting Interreligieuze Dialoog te Nijmegen.

----------------------------------------------

Stichting Interreligieuze Dialoog (ID) wil de beschikbare kennis en ervaring in Nederland op het terrein van de interreligieuze dialoog breder toegankelijk maken. ID organiseert elk jaar enkele tientallen activiteiten vanuit een academische houding die voor een breed publiek interessant zijn, veelal in samenwerking met andere interreligieuze/levensbeschouwelijke organisaties, waaronder de jaarlijkse Abraham symposia, cursussen, jongerenweekends, etc. Daarnaast is ID eigenaar van de website www.interreligieuze-werkplaats.nl en je kunt hier terecht voor sprekers, informatie over bepaalde interreligieuze onderwerpen, een uitgebreide agenda van activiteiten georganiseerd door de vele organisaties in Nederland die met de dialoog bezig zijn, een wegwijzer met allerlei organisaties, enz. Ook verzorgt zij een gratis maandelijkse emailnieuwsbrief voor ca. 12.000 organisaties en personen. ID geeft regelmatig boeken uit via uitgeverijen.
ID is de voortzetting van de Werkgroep Interreligieuze Dialoog Nijmegen die begin 2003 is opgericht door een aantal studenten, docenten en medewerkers die op dat moment doceerden of studeerden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Doel van deze Werkgroep was om de binnen de RU unieke en zeer bruikbare ervaring en kennis op het terrein van interculturele en interreligieuze communicatie voor een breder publiek, vooral studenten, toegankelijk(er) te maken. Sinds begin 2006 is de Werkgroep omgevormd tot een stichting, ID. ID is niet officieel verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wel wil zij de band die zij momenteel heeft met de Radboud Universiteit versterken omdat zij aan deze universiteit ID is ontstaan, en de doelgroep studenten van de RU (met name de opleidingen Theologie en Religiestudies) een belangrijke doelgroep zal blijven.
Contactinformatie:
E-mail: [email protected]
Postadres: Postbus 1204, 6501 BE Nijmegen
website: www.interreligieuzedialoog.nl