Het Nederlandse bankwezen is zeer actief op het terrein van de
buitenlandse kredietverlening. Lokale bancaire vestigingen nemen de
laatste jaren een steeds groter deel van deze leningen voor hun
rekening.

Zo namen de lokaal verstrekte kredieten van Nederlandse banken aan
bijvoorbeeld landen in Latijns-Amerika in de loop van 2004 verder toe
tot EUR 15½ miljard. Deze uitzettingen op ingezetenen ter plekke,
luidend in lokale munt, overtreffen sinds 2003 de internationale,
vanuit Nederland, verstrekte leningen aan deze landen (momenteel EUR
ruim 11½ miljard, zie grafiek). Deze ontwikkeling hangt onder meer
samen met locatie-specifieke voordelen, zoals het effectiever kunnen
monitoren van kredieten.

Bron: De Nederlandsche Bank