(Persbericht) Sinds het in elkaar storten van de wereldeconomie heeft menig artiest en spreker zijn agenda dramatisch leger zien worden. Zakelijke evenementen werden nog nauwelijks georganiseerd en van een budget voor enige vorm van vermaak daarbij was al helemaal geen sprake. Artiestenbureau Quality Bookings in Almere merkt in de tweede helft van 2010 een zeer sterke toename van boekingen door het bedrijfsleven.

à¢â‚¬Å“Het was voor de meeste artiesten en sprekers een spannend jaarà¢â‚¬, vertelt Robert de Vries, eigenaar van Artiestenbureau Quality Bookings. à¢â‚¬Å“Veel artiesten hebben door de crisis een groot stuk inkomsten zien verdwijnen, omdat er simpelweg beduidend minder evenementen werden georganiseerd.à¢â‚¬ Het boeken van artiesten en sprekers wordt door veel bedrijven gezien als een luxeproduct. Het is dus een van de eerste kostenposten waarin een bedrijf gaat snijden als het financieel minder gaat.

Langzaamaan wordt de sfeer bij bedrijven weer positiever. Dat merkt Artiestenbureau Quality Bookings duidelijk. à¢â‚¬Å“Het zijn weer drukke tijden voor ons. Bedrijven maken weer geld vrij om feesten en congressen te organiseren. Dat is gunstig voor onze artiestenà¢â‚¬, aldus de Vries. Wel merkt Quality Bookings dat de voorkeur nog steeds uitgaat naar entertainment dat een duidelijke meerwaarde kan leveren aan het evenement.

Of deze positieve trend zich blijft voortzetten durf de Vries niet te voorspellen. à¢â‚¬Å“Als branche zijn wij erg afhankelijk van het gevoel dat heerst onder ondernemers. Zo lang de berichten goed blijven en de economie rustig groeit, blijf ik positief gestemd over de toekomst van de Nederlandse artiestenà¢â‚¬.