(Persbericht) Permit® nu geheel geintegreerd in digitaal loket van Gemeente Vlaardingen

De burgers van de gemeente Vlaardingen kunnen vanaf 1 januari 2011 volledig gebruikmaken van het digitaal loket voor het aanvragen of verlengen van vergunningen en ontheffingen. Het digitale loket voor vergunningen zal voor de burgers bekend worden als ´MijnLoket‘˜. Het is voor de inwoners van de gemeente ook mogelijk om via ´Mijnloket‘˜ te zien of er aanspraak op een vergunning kan worden gemaakt. Permit het standaard parkeervergunningensysteem- van Desyde is gekoppeld aan ´MijnLoket‘˜ en maakt het voor de inwoners van Vlaardingen mogelijk om alle beschikbare en aangevraagde parkeervergunningen te zien.

´MijnLoket‘˜ maakt het mogelijk door het invoeren van kentekengegevens te zien of een vergunning kan worden aangevraagd of gewijzigd. Er wordt -real-time- een check uitgevoerd op de gegevens van de Rijksdienst voor Wegverkeer, het RDW. Hierdoor is mogelijk om direct te controleren of de betreffende auto wel bij in het bezit is van de inwoner die de aanvraag doet. Na deze check is het mogelijk om de aanvraag meteen te verwerken in Permit. Dit betekent dus dat de burger vanuit huis veilig en snel met ´MijnLoket‘˜ en Permit de vergunning kan aanvragen en betalen.
Permit handelt alle aanvragen, wijzigingen en beeindigingen af en de inwoners van Vlaardingen kunnen door gebruik te maken van ´MijnLoket‘˜ zien wat de status van hun handeling is.
Veranderingen door de gemeenteraad in het parkeerbeleid wordt verwerkt in de backoffice van Permit en dynamisch verwerkt in de frontend van Exxellence, hierdoor zijn er geen wijzigingen meer nodig in mid- en frontoffice. Een nieuwe vergunning wordt direct bruikbaar in het e-loket.

Gemeente Vlaardingen zal 1 januari aanstaande ´MijnLoket‘˜ feestelijk ingebruiknemen.

Permit is het real time, digitale vergunningensysteem dat geschikt is voor het uitgeven van parkeervergunningen en ontheffingen, maar ook geschikt voor parkeergarages, parkeerterreinen en festiviteiten. Desyde is er in geslaagd om een systeem te ontwikkelen, waarmee gemeenten en particuliere dienstverleners alle benodigde parkeervergunningen kunnen configureren, beheren en uitgeven. Permit heeft een zeer uitgebreide configuratiemodule waarmee alle typen parkeervergunningen worden gedefiniëerd en geconfigureerd. Per type vergunning kunnen specifieke kenmerken, tarieven en processen worden gedefiniëerd.
Het is hierdoor voor gemeenten mogelijk hun werkterrein met onze software te verbeteren en te verbreden. Uiteraard kunnen met behulp van Permit ook papieren en digitale vergunningen worden uitgegeven. Dit levert elke gebruiker van Permit een aanzienlijke besparing op van de hoeveelheid werk voor het uitgeven en beheren van vergunningen.

Ton van Puffelen is verantwoordelijk voor de gemeente advies groep (inzake parkeerbeleid) binnen Desyde. à¢â‚¬Å“Desyde is trots dat samen met Excellence, die het digitale loket heeft ontwikkeld‘˜ en Gemeente Vlaardingen, ´MijnLoket‘˜ tot stand is gekomen. Vlaardingen kenmerkt zich als een zeer innovatieve gemeente die veel extra wil realiseren voor zijn inwoners. Deze uitbreiding op het digitale loket is hier een voorbeeld van.
Ook hier bleek dat het dynamische beleid van gemeente en de complexiteit van een correct uit te voeren parkeerbeleid voor alle partijen een zware klus is geweest; het is immers heel anders dan de uitgifte van een uittreksel uit het geboorteregister. Na ruim een jaar heeft Vlaardingen met twee partijen (Desyde en Exxellence) dit volledig standaard weten op te lossen.

Over Permit
Permit is ontwikkeld op basis van Java- en Oracle-technologie. Het systeem draait op de Oracle database en is web-based. Uitgangspunt is een geïntegreerd platform dat honderd procent beschikbaar is en altijd geraadpleegd kan worden.
Een geautomatiseerde betalingsverwerking bij de financiële administratie resulteert in een toename van efficiency. Hoge eisen worden gesteld aan integratie en interfaces met derden die op open standaarden (Stuf) zijn gebaseerd. Nieuwe regels kunnen elk moment in Permit door bevoegde medewerkers worden geactualiseerd of alvast worden voorbereid voor een toekomstige ingangsdatum.
Toetsingsinformatie staat realtime ter beschikking aan controleurs met handterminals. Managementinformatie wordt sneller en efficiënter verkregen. De informatie is specifieker, waardoor betere sturing aan de organisatie wordt gegeven. De visie op het ontwikkelen van Permit is gebaseerd op de symbiose van bedrijfs- en informatie technologie. Het combineren van technische en marktspecifieke kennis en de flexibele opzet is de basis van het succes van Permit.