Zoetermeer, 21 april ‘˜10 E-mail marketing service provider Blinker heeft het Privacy Waarborg ontvangen. Het Privacy Waarborg is een keurmerk van de DDMA en is pas sinds vanmorgen van kracht. Met dit keurmerk laten organisaties hun relaties zien dat er op correcte wijze wordt omgegaan met persoonsgegevens die gebruikt (kunnen) worden voor reclamedoeleinden. Aan de hand van een handhavingsreglement wordt door de DDMA beoordeeld of organisaties zich netjes aan de strenge regels en wettelijke verplichtingen houden. Blinker is daarmee à©à©n van de eerste die officieel voldoet aan de eisen van de DDMA.

Alleen de 230 DDMA-leden kunnen het keurmerk krijgen. Minister van der Hoeven van Economische Zaken heeft vandaag de eerste waarborgen uitgereikt. Zij heeft daarbij aangegeven de bescherming van de privacy van burgers te willen handhaven. Blinker heeft verschillende relationele gegevens opgeslagen die gebruikt worden om zijn relaties te benaderen voor diverse doeleinden. Blinker hanteerde al een streng privacybeleid. Door de strenge regels van DDMA na te leven en een officiële certificering te ontvangen, laat Blinker zijn relaties zien hoe serieus en zorgvuldig hij met persoonlijke informatie omgaat. Een officiële waarborg benadrukt dat de gegevens op geen enkele manier beschikbaar zullen worden gesteld aan derden.

Waarom Privacy Waarborg
Het Privacy Waarborg is om verschillende redenen in het leven geroepen. Het voornaamste doel is om maatschappelijk zorg te dragen voor bescherming van data en privacy. Daarnaast voert het officiële keurmerk de druk op om (nog) strengere controles uit te voeren bij organisaties. Consumenten voelen zich veiliger, durven meer informatie vrij te geven en organisaties kunnen hierdoor gerichter communiceren.

Eisen goedkeuring certificering
Organisaties die zijn aangesloten bij de DDMA worden gecontroleerd of zij voldoen aan de verplichtingen die diverse wetten en Codes aan het gebruik van de relationele gegevens stellen. Blinker houdt zich o.a. aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Telecommunicatiewet, DDMA Privacy Code, Code Listbroker, Code E-mail en Code Telemarketing. Bij persoonsgegevens is het belangrijk dat relaties hun persoonlijke gegevens zelf kunnen aanpassen. Hierbij hebben zij te allen tijde het recht op inzicht in hun gegevens en de organisatie, indien nodig, te verzoeken gegevens te verwijderen.

Achtergrond betrokkenen
Het Privacy Waarborg is een onderdeel van de DDMA: een branchevereniging voor dialoogmarketing in een snelgroeiende sector. DDMA omvat alle kanalen voor DM, van folder tot e-mail, van telefoon tot interactieve televisie. DDMA vertegenwoordigt de belangen van alle partijen in de branche door kennis over direct marketing als effectief verkoopinstrument te vergroten. Kijk voor meer informatie op www.ddma.nl. Blinker is een e-mail marketing service provider en stelt organisaties in staat om e-mail marketing succesvol in te zetten. Blinker is actief voor meer dan 1200 organisaties en steunt hen met de oplossing MailPlus, e-mail marketingkennis en diensten. Kijk voor meer informatie over Blinker op www.blinker.nl of bel 079 363 70 60.