(Persbericht) Bouw & Gezond, dienstverlener op het gebied van gezondheid en veiligheid in de bouwnijverheid is in januari 2011 succesvol van start gegaan met FIQAS Adapt®. Het dienstenpakket van Bouw & Gezond bestaat uit diensten op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie. De rol van Adapt® is die van centrale softwareapplicatie, waarmee op een heldere en flexibele manier het organiseren en uitvoeren van alle processen en procedures in het dienstenpakket van Bouw & Gezond worden ondersteund.

Bouw & Gezond richt zich vooral op het overgrote deel van de werknemers dat niet verzuimt. Preventie is hierbij het sleutelwoord, en daarom biedt Bouw & Gezond diverse soorten keuringen aan. Adapt® voorziet volledig in de uitvoering en vastlegging van keuringen, maar het systeem wordt vanzelfsprekend ook gebruikt voor andere soorten diensten. Zo voldoet Bouw & Gezond met Adapt® bijvoorbeeld aan alle verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Adapt® wordt daarnaast ingezet voor algemene zaken als CRM, declaratie aan Stichting Arbouw en facturatie.

Klaas Hartman, algemeen directeur van Bouw & Gezond, is blij met Adapt®:
à¢â‚¬Å“Adapt® is duidelijk ontwikkeld vanuit de praktijk, in nauwe samenwerking tussen mensen uit het veld en de softwarespecialisten van FIQAS. Procedures en werkwijzes, bijvoorbeeld in de keuringen voor de bouw, zijn voor de professionele gebruikers direct herkenbaar in het systeem. Ze zien hun wensen in Adapt® terug, waardoor het hun ´eigen‘˜ systeem wordt. De acceptatie van Adapt® binnen Bouw & Gezond is daarom groot.

Het grote voordeel op management niveau ligt in het feit dat gegevens niet alleen geregistreerd worden, maar ook dat we er daadwerkelijk iets mee kunnen doen . In het systeem zijn tools ingebouwd voor analyse, rapportage en benchmarking, en die leveren een prima basis voor adviezen aan onze klanten.Juist hieruit halen wij bij Bouw & Gezond onze toegevoegde waarde.à¢â‚¬

Het systeem is in korte tijd (in minder dan twee maanden) geïmplementeerd. Bijzonder was de rol van de FIQAS medewerkers bij het testen van de Adapt® keuringsmodule. Om de inrichting van de software en de aansluiting op keuringsapparatuur te testen zijn er begin januari keuringsopstellingen voor fietsergometrie, spirometrie, audiometrie en inspannings ECG opgezet ten kantore van FIQAS . Doktersassistenten en bedrijfsartsen, mensen die het systeem in de praktijk dagelijks zullen gebruiken, konden dus een levensechte keuringssituatie nabootsen, waarbij mensen van FIQAS gekeurd werden.

Het resultaat van de test was positief, in twee opzichten: de medewerkers van FIQAS bleken over een bovengemiddeld goede conditie te beschikken en Adapt® voldeed, na wat kleine aanpassingen in de inrichting, geheel aan de verwachtingen van Bouw & Gezond. In beide gevallen biedt het testresultaat perspectieven voor de toekomst.

FIQAS Software BV is een succesvolle Nederlandse software & services onderneming, met veel ervaring in het ontwikkelen en implementeren van krachtige en flexibele bedrijfssoftware (CRM, Billing, ERP) voor bijvoorbeeld- de arbowereld en de telecomsector, en het ontwerpen en ontwikkelen van vaak complexe websites en webinterfaces rondom de reguliere productlijnen. Succesvolle productreeksen van FIQAS zijn het state-of-the-art ERP systeem FIQAS AdaptïÆ’¢ en het geavanceerde facturatiesysteem AbillityïÆ’¢. Behalve software levert FIQAS ondersteunende diensten, zoals implementatie en Outsourced Billing Services.

Informatie:
Contact : Michel Schavemaker
E-mail : [email protected]
GSM : 06 - 43907044
Tel. : 0297 - 382323
URL : www.FIQAS.nl

Bouw & Gezond is een dienstverlener op het gebied van gezondheid en veiligheid in de bouwnijverheid. De doelstelling van Bouw & Gezond, opgericht door voormalige leden van het directieteam van ArboDuo, is het leveren van kwalitatief hoogstaande diensten op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie binnen de bouwnijverheid. De medewerkers hebben allen ruime ervaring in de sector en zijn in staat op maat diensten te verlenen, toegesneden op de bouwnijverheid. Bouw & Gezond is een door Arbouw erkende organisatie, die volledig bevoegd is het BGZ-pakket binnen de bouwnijverheid uit te voeren.

Informatie:
Contact : Klaas Hartman
E-mail : [email protected]
GSM : 06 10995062
URL : www.bouwengezond.nl