Op 14 januari heeft het NOFIQ brandbeveiligingssysteem bij de Ertsoverslag Europoort Rotterdam voorkomen dat er grote brand- en vervolgschade is ontstaan. Dankzij de snelle detectie na kortsluiting in de schakelkast en ingrijpen bij de bron bleef de schade beperkt tot enkele componenten in deze kast.

Werkvoorbereider John van Hoorn van Ertsoverslag Europoort: à¢â‚¬à…“Bij ons is alles erop gericht om met preventie de continuïteit van onze productie te waarborgen. Het NOFIQ®-systeem detecteerde een beginnende brand ongekend snel. Deze kon dus al in de kiem worden gesmoord, voordat de gehele besturingskast werd verwoest. Dat voorkwam verdere schade en langdurige herstelwerkzaamheden. De brand was veroorzaakt door kortsluiting in een besturingskast van een overslagkraan.

Detecteren, alarmeren en blussen
Het NOFIQ brandbeveiligingssysteem detecteert brand in kleine afgesloten compartimenten (schakelkasten, meterkasten en computers), alarmeert en blust de brand zonder menselijke interventie. Een aanzienlijk percentage van de branden ontstaat namelijk in dergelijke ruimten. Niet alleen de brand zelf, maar vooral ook de gevolgschade brengt vaak hoge kosten met zich mee.

Alle detectie- en bluscomponenten staan via draadloze communicatie in verbinding met een alarmmanagementcentrale of zijn direct aangesloten op de PLC van een schakelkast. NOFIQ meldt dan elk alarm direct aan een brandweerdienst of beheerder.

Het brandbeveiligingssysteem is ontwikkeld op basis van Europese regelgeving, richtlijnen en normen. Gerenommeerde testlaboratoria als Efectis Nederland BV, Thales Nederland BV en Tà¼V Rheinland EPS BV hebben onder supervisie van Kiwa Certificatie & Keuringen alle testen uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een productcertificaat op basis van de BRL K21014.

NOFIQ systems
NOFIQ systems BV uit Assen stelt zich tot doel het aantal (bedrijfs)branden drastisch terug te brengen en beoogt daarmee:
- voorkoming van materiële schade en menselijk leed;
- waarborgen van bedrijfscontinuïteit;
- kosten besparen van verzekeraars door voorkomen brand- en gevolgschade;
- overheidskosten voor brandweerinzet besparen;
- beperken milieuschade door brand en blusschade.

NOFIQ systems BV
Postbus 510, 9400 AM Assen
Nijverheidsweg 16, 9403 VN Assen
Nederland
T (0592) 40 42 01
F (0592) 40 42 82
www.nofiq.com

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Plaizier, 06 51 2626 55.