(Persbericht) Producent Smart SharePoint Solutions breidt beheers- en presentatie-opties uit

Oud Gastel, 17 augustus 2011 Smart SharePoint Solutions heeft de introductie van het nieuwe cloud computing platform Microsoft Office 365 aangegrepen om de bedrijfsoplossingen Financial Suite® en Legal Platform nog efficiënter te maken. De noodzakelijke aanpassing was een mooie aanleiding om meteen nuttige feedback van gebruikers te integreren in de nieuwe versie van deze oplossingen. Het pakket voor het projectmatig organiseren van terugkerende activiteiten in de financiële planning en control-cyclus komt hiermee als à©à©n van de eerste gespecialiseerde toepassingen beschikbaar in de Office 365-omgeving.

Smart SharePoint Solutions ontwikkelde Financial Suite® en Legal Platform oorspronkelijk voor gebruik met Microsoft SharePoint 2007. Beiden blijven beschikbaar in deze versie. Voor SharePoint 2010 en voor gebruik met SharePoint online binnen Microsoft Office 365 bleken aanpassingen nodig om Financial Suite® en Legal Platform optimaal te laten functioneren. Deze aanpassingen zijn in relatief korte tijd gerealiseerd, waarmee Smart SharePoint Solutions wil benadrukken dat het bedrijf de succesvolle introductie van Microsoft Office 365 van harte ondersteunt.

à¢â‚¬Å“Efficiënter werken vereist verandering.à¢â‚¬, stelt directielid Andrà© Salomons van Smart SharePoint Solutions, à¢â‚¬Å“Dat schreef ik in februari 2010 al eens in een column voor Controllers Magazine. Die column staat na anderhalf jaar overigens nog steeds hoog in de top-5 van de meest gelezen weblogs op die site. De migratie van BPOS naar Office 365 is zo‘˜n verandering. Voor ons dus meteen een aanleiding om te kijken of we bepaalde zaken ook efficiënter konden maken.à¢â‚¬

De belangrijkste optimalisaties in Financial Suite® die ter gelegenheid van de introductie van de versie voor Microsoft Office 365 zijn doorgevoerd, betreffen:
ࢗ¡ Uitgebreidere opties voor My Dashboard, waaronder het kunnen volgen van de voortgang van het financiële beheersproces met het oog op bewaking van de juistheid, tijdigheid en volledigheid;
ࢗ¡ Het gebruik van gantt charts voor rapportage en budgettaken;
ࢗ¡ Een aparte onderhoudsomgeving voor het aanmaken en onderhouden van taken;
ࢗ¡ Een vereenvoudigde installatiemogelijkheid;
ࢗ¡ Aparte websites voor opslag van documenten per jaar per rapportage-, prognose- en budgetcyclus;
ࢗ¡ Sterk vereenvoudigde zoekstructuur voor documenten;
ࢗ¡ Balansdossier per jaareind;
ࢗ¡ Uitgebreider mogelijkheid voor documentenbeheer voor intercompany en consolidatiewerkzaamheden;

De belangrijkste optimalisaties in Legal Platform die ter gelegenheid van de introductie van de versie voor Office 365 zijn doorgevoerd betreffen:
ࢗ¡ Company register met geografische weergave van bedrijven;
ࢗ¡ Automatisch bijgehouden schema‘˜s voor organisatie- en geografische structuur en eenvoudige documentenopslag;
ࢗ¡ Contract register met live bijgehouden actie-items, my contracts, status van af te werken contracten, registratie van verantwoordelijkheden;
ࢗ¡ Bijhouden van telefoon en andere gespreksnotities gerelateerd aan de respectieve contracten;
ࢗ¡ Verbeterde weergave van de contracten gekoppeld aan de weergave van de balans en resultatenrekening en directe weergave van verzekeringen, niet uit de balans blijkende verplichtingen, etc.;
ࢗ¡ Claim register met live à¢â‚¬Å“Actie overzichtà¢â‚¬, My claims, financiële resultaten per jaar, weergegeven per ontvangen en per uitgegeven claim, verloop van de claim;
ࢗ¡ Uitgebreid met multi-sites versie.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ewold de Bruijne van
Brightmen and Coolwords, bureau voor strategische communicatie
Tel. 06 - 182 603 52
E-mail: [email protected]

Over Smart SharePoint Solutions
Op basis van meer dan dertig jaar ervaring in corporate accounting en control, ontwierp oprichter Andrà© Salomons een serie kennisintensieve toepassingen voor Microsoft SharePoint. Financial Suite® van Smart SharePoint Solutions biedt enterprise content management-functionaliteiten specifiek voor financiële en juridische professionals. De programmatuur maakt een projectmatige werkwijze mogelijk en vereenvoudigt hiermee het vervaardigen van financiële rapportages, verslaglegging, planning en budgettering in professionele organisaties. Financial Suite® beschikt over krachtige tools voor projectplanning, samenwerking en gecontroleerde gegevensuitwisseling. Het opbouwen en onderhouden van een actief en dynamisch balansdossier kan hierdoor verlopen volgens een gestroomlijnd proces. Documenten die benodigd zijn voor een financiële periodeafsluiting zijn intuïtief vindbaar (ideaal voor het realiseren van een "fast close"). Het bijhouden van een audit trail op uitgevoerde taken ("internal control over internal reporting") is standaard. Het voldoen aan COSO - normen, en zelfs ISO gecertificeerd werken worden hiermee haalbaar. Financial Suite®‘˜s toepassing Legal Platform maakt een logische verbinding met het werk van de juridische afdeling op het gebied van à¢â‚¬Å“corporate housekeepingà¢â‚¬. Het programma faciliteert het beheer van de interne handels-, contract- en claimregisters. De toepassing Corporate Update biedt gebruikers de mogelijkheid om online te toetsen of hun organisatie voldoet aan COSO, SOx en de Code Tabaksblat. www.smartsharepointsolutions.com