Flutter® VRP1:
het meest eenvoudige medische hulpmiddel voor het ophoesten van taaislijm

In à¢â‚¬Å“The British Guidelines for Fysiotherapyà¢â‚¬ worden diverse mogelijkheden genoemd om de mucusklaring bij astma en COPD patiënten te bevorderen1).

Houdingsdrainage
Aangepaste ademhalingstechniek (ACBT: active cycle of breathing techniek)
Lichaamsbeweging
Gebruik van medische hulpmiddelen met positieve expiratore druk (PEP) met of zonder oscillaties

Effectief gebruik van de Flutter® VRP1 zorgt voor een snelle verlichting van benauwdheids klachten, veroorzaakt door vastzittend slijm. De kortademigheid vermindert en de kans op een ontsteking neemt af.

De werking van de Flutter® VRP1
De Flutter® VRP1 is een klein apparaatje wat een oscillerende positieve expiratoire druk in de luchtwegen veroorzaakt tijdens de uitademing. Collaps van de luchtwegen wordt voorkomen en het slijm wordt door een vibrerende kogel van de wand losgetrild (oscillaties). De Flutter® VRP1 is eenvoudig te reinigen en kan door patiënten volledig zelfstandig en onbeperkt gebruikt worden.

Het effect van de Flutter® VRP1
Vastzittend taai slijm wordt eenvoudig opgehoest, de verstopte luchtwegen zijn sneller en beter doorgankelijk, waardoor de ademarbeid vermindert en de kortademigheid afneemt. Doordat het slijm beter wordt verwijderd, worden ook ziektekiemen beter afgevoerd, hetgeen de kans op ontsteking en verergering van het ziektebeeld kleiner maakt.

Patiëntenbrochures, artsenverklaringen ten behoeve van aanvraag vergoeding en wetenschappelijke informatie kunt u bestellen bij D&M.

D&M (Diagnostica en Medische Hulpmiddelen) B.V.
Dhr. Michel Ooms, directeur marketing en sales
Postbus 229 Telefoon: 030 699 58 59
3700 AE ZEIST Fax: 030 699 23 09
E-mail: [email protected] Website: www.dmhulpmiddelen.nl

1