Soest, 1 juli 2010 - Vandaag verschijnt de derde editie van het boek ´Start eigen bedrijf na ontslag‘˜. Auteur Marius Winter is oprichter en directeur van Gouden Handdruk Specialist (www.goudenhanddrukspecialist.nl) en beschrijft de mogelijkheden van het starten van een eigen bedrijf vanuit een ontslagsituatie. Met name de stamrecht BV komt daarbij uitgebreid aan bod. Het handzame boek telt 80 pagina‘˜s en is bestemd voor werknemers die na ontslag overwegen om zelfstandig ondernemer te worden vanuit een stamrecht BV. Het boek ´Start eigen bedrijf na ontslag‘˜ is gratis aan te vragen via http://www.goudenhanddrukspecialist.nl/gouden-handdruk/informatie/start-eigen-bedrijf-na-ontslag.html

Stamrecht populair
à¢â‚¬Å“Werknemers die bij ontslag een ontslagvergoeding ontvangen hebben de keuze om een stamrecht BV op te richtenà¢â‚¬, aldus Winter. à¢â‚¬Å“De stamrecht BV is een populaire besteding van de gouden handdruk en kan ingezet worden voor de start van een eigen bedrijf.à¢â‚¬ De stamrecht BV kan de ontslagvergoeding gebruiken om te investeren in zakelijke activiteiten of om de opstartkosten te financieren. In het boek komen naast de theorie ook 6 ondernemers aan het woord die met behulp van hun in een stamrecht BV ondergebrachte - ontslagvergoeding ondernemersactiviteiten zijn gestart. à¢â‚¬Å“Het boek is dan ook uitermate geschikt voor werknemers die na ontslag overwegen om zelfstandig ondernemer te worden vanuit een stamrecht BV.à¢â‚¬

Inhoud boek

Het boek beschrijft:

à¢â‚¬¢ Eigen onderneming starten vanuit de WW (Werkloosheidswet); Hoe zorg je ervoor dat je WW blijft ontvangen tijdens de opstartfase.
à¢â‚¬¢ Ontslagvergoeding onderbrengen in een stamrecht BV en gebruiken als financiering voor de zakelijke activiteiten.
à¢â‚¬¢ Met de ontslagvergoeding een bestaande onderneming overnemen.
à¢â‚¬¢ Verschil tussen ondernemen vanuit een stamrecht BV en de eenmanszaak.
à¢â‚¬¢ Cases van 6 ondernemers die gestart zijn vanuit een ontslagsituatie.

Over de auteur
Marius Winter is auteur van het boek. Marius Winter is oprichter en directeur van Gouden Handdruk Specialist. Gouden Handdruk Specialist (www.goudenhanddrukspecialist.nl) is onderdeel van W&P Belastingadviseurs. W&P Belastingadviseurs is gespecialiseerd in het oprichten en beheer van stamrecht BV‘˜s.

----------------------------------------
Noot voor redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marius Winter, auteur en oprichter van Gouden Handdruk Specialist, telefoon 035- 602 94 84.