(Persbericht)

Holland Engineering Consultants bv organiseerde op 3 november jl. in de inspirerende ambiance van het Aluminium Centrum te Houten wederom de jaarlijkse FloEFD gebruikersdag.
Dit jaar stond deze dag in het teken van het uitrollen van de nieuwste FloEFD versie 10. De presentatie hiervan werd verzorgd door de heren Alexey Kharitonovich, Product Manager Mechanical Analysis Division van Mentor Graphics Corporation te Moskou en Dr. Ivo Weinhold, Product Marketing Manager Mechanical Analysis Division van Mentor Graphics Corporation te Frankfurt.

Het boven verwachting aantal aanwezigen was vooral nieuwsgierig naar de nieuwe mogelijkheden van de FloEFD stromingsimulatiesoftware. Zij werden hierin niet teleurgesteld. De reacties van de aanwezigen liepen uiteen van à¢â‚¬Å“interessante sprekers van FloEFD zelfà¢â‚¬, à¢â‚¬Å“interessante ontwikkelingen in FloEFDà¢â‚¬ tot à¢â‚¬Å“zeer informatief en nuttigà¢â‚¬.

De collagepresentatie van een groot aantal uiteenlopende FloEFD toepassingen in het afgelopen jaar werd gegeven door Frank van Sikkelerus, project engineer van het Ingenieursbureau van HEC. In combinatie met de presentatie van Ir. Maarten Groothoff, senior consultant engineer van Ingenieursbureau HEC spraken deze voorbeelden het merendeel van de aanwezigen erg aan omdat het de grote à¢â‚¬Å“breedteà¢â‚¬ van FloEFD aangeeft. Maar vooral de presentaties van de heren van Mentor Graphics zelf waren voor de meesten een à¢â‚¬Å“eye openerà¢â‚¬ van de mogelijkheden van de nieuwe versie 10 van FloEFD.
De mogelijkheden om MKB-bedrijven gesubsidieerd kennis te laten nemen van de toepassingen van simulatiesoftware middels kennisoverdrachtprojecten werden uitgebreid toegelicht in een presentatie door Ir. Albert Konter, Manager Kennisoverdracht van het Materials Innovation Institute M2i.

Wat is er nieuw in versie 10?

 • Multiparameter view
 • Context Animation
 • Verbeterde user-interface, flexibeler en makkelijker in gebruik.
 • Verbeterde gebruiksmogelijkheden ten aanzien van deeltjesonderzoek, point parameters en computational domein dialogs
 • Save and load solver monitor layout
 • Verbeterde presentatie van legenda en numerieke resultaten
 • Comfortparameters (nieuwe HVAC module)
 • Advanced stralingsmodel: spectrum en absorptie in vaste stoffen (nieuwe HVAC module)
 • Bibliotheek van bouwmaterialen (nieuwe HVAC module)
 • Visualisatie van verbrandingsproducten
 • Twee nieuwe validatievoorbeelden

Uitgangspunt in de nieuwste FloEFD versie 10 is dat - wil men analyses een integraal onderdeel van het ontwerpproces laten zijn - de software vooral gemakkelijk in gebruik en eenvoudig toepasbaar binnen en tijdens het ontwerpproces moet zijn. Met FloEFD versie 10 kunnen engineers gelijktijdig ontwerpen à¨n analyses uitvoeren (concurrent CFD) met als resultaat dat zij op een veel snellere manier betere producten kunnen maken. à¢â‚¬Å“En dat versterkt de concurrentiepositie van een bedrijf wat uiteindelijk tot meer business leidt. Laten we dat vooral niet vergetenà¢â‚¬, aldus Dr. Ivo Weinhold.

De bekroonde FloEFD software is de enige CFD-analysesoftware in de markt die geïntegreerd is in de belangrijkste MCAD-systemen zoals Pro/Engineer, Catia en Solidworks en die direct gekoppeld is met programma‘˜s als Siemens NX, Inventor en SolidEdge.

FloEFD is een complete 3D stromings- en warmteanalyseoplossing die zowel snel te leren als te gebruiken is. Het softwarepakket heeft bijvoorbeeld niet die arbeidsintensieve complexiteit bij het meshen en instellen van numerieke parameters zoals bij de traditionele high-end CFD. Vanwege de logisch opgebouwde interface is FloEFD zeer eenvoudig in het gebruik en geeft het door de gebruikte technologie de meest nauwkeurige resultaten. In tegenstelling tot andere CFD-software werkt FloEFD direct met de oorspronkelijke CAD-geometrie teneinde gelijke tred te houden met wijzigingen die gaandeweg in het ontwerp worden aangebracht. Doordat de gebruiker dezelfde geometrie gebruikt voor CAD en analyses, kan men met FloEFD dwars door het ontwerpproces heengaan met een single set data.

Nadere informatie over de nieuwste versie kunt u opvragen bij:
Ir. Daan Hulst, Sales Manager
Holland Engineering Consultants bv

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular