Enschede, 4 mei 2009 In Person introduceert Nedap-Pep: een innovatief digitaal urenregistratiesysteem bij haar opdrachtgevers. Voor haar flexmedewerkers à©n opdrachtgevers betekent dit een behoorlijke efficiencyverbetering en kostenbesparing. In Person optimaliseert hiermee haar dienstverlening en bewijst vernieuwend te durven zijn in haar oplossingen.

In Person opereert vanuit het hart van haar opdrachtgevers. Deze à¢â‚¬à…“In House vestigingen van In Person fungeren als een verlengstuk van de HR afdeling van haar opdrachtgevers. In Person In House adviseert en ontwikkelt daarbij continue kwaliteit- en procesverbeteringen op de werkvloer. Een ultiem voorbeeld hiervan is de introductie van het digitaal urenregistratiesysteem van Nedap-Pep. Het gebruiksvriendelijke systeem resulteert in een kostenbesparing en een efficiencyslag voor haar inleners.

In februari 2009 startte In Person de eerste pilot bij à©à©n van haar opdrachtgevers. Na een uitgebreide implementatie- en testfase overhandigde In Person de persoonlijke passen aan haar flexwerkers. Zowel de flexmedewerkers als inleners van In Person kunnen overal en altijd, middels een beveiligde internetomgeving, de uren controleren, corrigeren en fiatteren. Het systeem is simpel in gebruik, accuraat en levert belangrijke management informatie op.

à¢â‚¬à…“In Person wil in elke samenwerking meer betekenen., aldus In House Manager Renà© Koier. à¢â‚¬à…“Daarom vragen we meer, luisteren we scherper en denken we verder. We denken vanuit oplossingen en durven vernieuwend te zijn in de uitwerking ervan. Na een uitgebreide analyse van eventuele partners is de samenwerking met Nedap (Pep) hier een logisch gevolg van. De innovatie van dit systeem komt sterk tot uiting in de eenvoud van het gebruik. Het Pep-systeem sluit naadloos aan bij de wil om snel te handelen van In Person.

Vanaf week 14 zijn de eerste urenbriefjes digitaal verzonden naar het interne administratie- en loonverwerkingssysteem van In Person. Na het succes van deze pilot voert In Person het digitale urenregistratiesysteem stapsgewijs landelijk in bij al haar opdrachtgevers.