Het kabinet wil bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van nanotechnologieën. Daarom moet er een onderzoeksagenda en een overleg komen. Een observatiepost bij het RIVM moet de risico's van de technologie in kaart brengen. Dat staat in de 'Kabinetsvisie Nanotechnologieën; Van Klein Naar Groots', waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Nanotechnologie is het waarnemen, bestuderen en manipuleren van atomen en moleculen. Wetenschappers ontwikkelen methoden en technieken om de eigenschappen van materialen te kunnen beheersen en toepassen tot op nanoschaal. Een nanometer is een miljardste deel van een meter.

 

Wereldwijd wordt uitgebreid onderzoek gedaan op het gebied van nanotechnologie. Het kabinet vindt het belangrijk dat Nederland hieraan blijft meedoen en een goede positie op dit onderzoeksgebied behoudt.

 

Hiervoor is volgens het kabinet een gecoördineerde aanpak nodig. Daarom pleit het kabinet voor een Interdepartementaal Overleg Nanotechnologiëen.

 

Volgens het kabinet draagt nanotechnologie bij aan de versterking van de Nederlandse economie. Ook biedt de technologie oplossingen op terreinen als gezondheidszorg, voeding, milieu, veiligheid, privacy en defensie.

 

Wel wil het kabinet dat er ook aandacht is voor de risico's en de juridische en ethische vraagstukken. Ook is draagvlak onder de bevolking nodig.

 

Bron:RVD