(Persbericht) Respondenten ontvangen direct een persoonlijk rapport over
de risico‘˜s van de eigen IT-beveiliging

Utrecht, 27 oktober 2011 Kaspersky Lab gaat gezamenlijk met The Bathwick Group, een strategisch onderzoeks- en adviesbureau, onderzoek doen naar hoe bedrijven IT inzetten om te reageren op veranderende bedrijfsbehoeften. Kaspersky Lab nodigt organisaties, ongeacht de omvang en sector waarin ze actief zijn, in West-Europa en Noord-Amerika uit om een online vragenlijst, genaamd ´Be Ready Assessment‘˜, in te vullen die de basis van het onderzoek zal vormen.

Als tegenprestatie voor het invullen van de vragenlijst ontvangen de deelnemende bedrijven per omgaande een gepersonaliseerde evaluatie van de beveiligingsrisico‘˜s van de eigen IT-organisatie. Dit zogeheten ´Be Ready Report‘˜ verschaft ze informatie over beveiligingsprioriteiten en potentiële aandachtsgebieden, evenals aanbevelingen voor de te nemen stappen en te behalen ´quick wins‘˜ die bedrijven helpen zich voor te bereiden op nieuwe bedreigingen. Als bijkomend voordeel krijgen de bedrijven ook vroegtijdig gratis toegang tot het volledige onderzoek en gepersonaliseerde intercollegiale vergelijkingen.

à¢â‚¬Å“Wij vragen bedrijven dringend aan het onderzoek mee te werken,à¢â‚¬ zegt Martijn van Lom, managing director van Kaspersky Lab Benelux. à¢â‚¬Å“Dat helpt niet alleen ons in het verzamelen van de beste en meest belangrijke data, maar deelnemende bedrijven hebben er ook direct zakelijk voordeel bij. Het rapport dat ze over hun eigen organisatie ontvangen, zal interne discussies stimuleren en bijdragen aan het nemen van beslissingen en het maken van planningen doordat het de IT-beveiligingsrisico‘˜s duidelijk maakt die op IT-gebied moeten worden aangepakt.à¢â‚¬

De online vragenlijst leidt bedrijven door een aantal kritische aandachtspunten, waaronder IT-beveiligingsrisico‘˜s en uitdagingen, de wijze waarop ze IT-beveiliging benaderen en de implementatie van nieuwe technologie.

à¢â‚¬Å“Wij roepen ook onze partners op hun klanten te stimuleren aan dit onderzoek deel te nemenà¢â‚¬, vervolgt Van Lom. à¢â‚¬Å“Op die manier helpen ze ons relevante informatie te verzamelen, terwijl de respons onze partners in staat stelt maatwerk te gaan leveren ten aanzien van ondersteuning en informatievoorziening richting hun klanten. Dat zal resulteren in nieuwe en nog hechtere relaties.à¢â‚¬

"The Bathwick Group heeft in de afgelopen twaalf jaar honderden assessment- en benchmark-projecten uitgevoerd. Wij hebben geleerd dat directe feedback over waar organisaties zich het meest effectief op kunnen richten waardevolle planningsinformatie oplevert voor IT- en ander management," zegt Jonathan Steel, Chairman of The Bathwick Group.

De ´Be Ready Assessment‘˜-vragenlijst staat op http://www.kaspersky.com/nl/beready/signin. Alle respons die voor 30 december 2011 is ontvangen, wordt in het rapport verwerkt. De vragenlijst blijft echter ook daarna beschikbaar. Het rapport zal begin 2012 worden gepubliceerd.