(Persbericht)

Breda, 12 januari 2011 Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft op 10 januari 2011 het merk à¢â‚¬Å“Sketch Capitalà¢â‚¬ ingeschreven. Het inschrijvingsnummer is 0889813. De inschrijvingsprocedure is hiermee afgerond. Het merk is officieel geregistreerd en beschermd.

Klasse-aanduiding

Sketch Capital heeft als klasse-aanduiding de klassen 35, 36 en 42 gekozen. Deze klassen komen overeen met de activiteiten van Sketch Capital.

Activiteiten Sketch Capital

De activiteiten van Sketch Capital zijn onder te verdelen in 4 categorieën:

  1. Investeren / Desinvesteren
    Via 100% werkmaatschappijen investeert Sketch Capital in nieuwe, 100% eigen
    projecten. Verder desinvesteert Sketch Capital bij het ontvangen van een bieding
    die boven onze netto contante waarde voor het betreffende project ligt.
  2. Kopen uit faillissement Sketch Capital is geïnteresseerd in het kopen uit faillissement.
  3. (Minderheids)belangen Sketch Capital koopt belangen in bedrijven van derden. Van 30% tot een volledige overname.
  4. Beleggen Sketch Capital belegt in aandelen, opties en turbo‘˜s, doch enkel en alleen voor eigen rekening.

Wat is een merk?

Een merk is volgens de officiële omschrijving van BBIE: à¢â‚¬Å“een teken waarmee u uw waren (producten) of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Inschrijving van uw merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) geeft u het exclusief recht op het gebruik van het merk voor bepaalde waren (producten) en diensten binnen de Benelux, voor een (verlengbare) periode van 10 jaarà¢â‚¬.

Over het BBIE

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Bijna een miljoen merken en meer dan zestienduizend tekeningen of modellen staan op dit moment bij het Bureau geregistreerd.

Over Sketch Capital ® B.v.

Sketch Capital B.v. is opgericht in 2008. Ons primaire doel is het creëren van waarde. Wij doen dit via eigen ondernemingen, het kopen van bedrijven (of bedrijfsonderdelen) uit faillissement, het nemen van belangen in (in zwaar weer verkerende) bedrijven en beleggingen op de beurs. Alles wat wij doen uit zich in het creëren van waarde.

Noot voor de redactie:

Dit bericht staat ook online op: http://www.sketchcapital.com/articles/merk-sketch-capital-ingeschreven-bij-bbie.html

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sander Schetters
Directeur Sketch Capital® B.v.
Tel: 076-5875546
Fax: 076-5216920
[email protected]
http://www.sketchcapital.com