(Persbericht) Eind september heeft Unigarant aangegeven de volmachtovereenkomsten te beëindigen. Nedasco biedt de getroffen tussenpersonen de oplossing voor hun Unigarantportefeuille. De portefeuilles worden à©à©n op à©à©n overgebracht naar een andere risicodrager.

Voorwaarden en premies blijven gelijk

Unigarant beëindigt per 1 januari 2012 de volmacht-overeenkomsten. De Unigarantproducten bij Nedasco worden dan automatisch à©à©n op à©à©n overgezet naar de nieuwe risicodrager met dezelfde voorwaarden en premies. Deze afspraak geldt voor alle producten van Unigarant.

Na 1 januari nog steeds online Unigarantproducten via Nedasco

Het blijft mogelijk om de producten van Unigarant te blijven vergelijken en sluiten via het Nedasco ServiceNet. Hiermee voldoet Nedasco aan de behoefte van tussenpersonen om de aantrekkelijke producten van Unigarant te kunnen blijven voeren.