(Persbericht) Detacheringsbureau Accountemps heeft onderzoek gedaan naar de werkomgeving van Nederlanders. 37 procent van de ondervraagden heeft aangegeven dat aardige collega‘˜s de belangrijkste factor is voor de werkomgeving. Een goede privà©/werk verhouding komt met 29 procent op de tweede plaats. Slecht 16 procent van de ondervraagden gaf de voorkeur aan een respectabele manager. Factoren als baanzekerheid, een prettig kantoor en de reistijd wordt weinig waarde aan gehecht.

Naast de positieve factoren in de werkomgeving zijn ook de ergernissen van Nederlanders op de werkvloer onderzocht. De grootste ergernis in de werkomgeving wordt gevormd door collega‘˜s die slecht werk afleveren en werk snel afraffelen zonder op de details te letten. Daarnaast worden roddelende collega‘˜s en collega‘˜s die ideeën stelen van andere zeer irritant bevonden. Met collega‘˜s die te laat komen, regelmatig ziek zijn of geen rekening houden met de ruimte van het kantoor worden minder irritant bevonden.