nFaxxion lanceert à¢â‚¬Å“TandartsTVà¢â‚¬

nFaxxion maakt bekend dat met ingang van 20 juni 2010 de lancering van TandartsTV een feit is. Hierdoor is nFaxxion uniek in de Benelux met een dergelijke professionele totaaloplossing voor tandartspraktijken.

nFaxxion biedt tandartsen een complete oplossing op het gebied van narrowcasting aan. Deze complete oplossing bestaat uit een LCD scherm en een mediaspeler (deze worden op locatie geïnstalleerd).Vervolgens kan men inloggen door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord en zelf een keuze maken uit de verschillende filmpjes, 3D animaties en templates in de mediatheek. Dan wordt er automatisch een afspeellijst samengesteld, welke vervolgens elke twintig minuten wordt herhaald. In onze mediatheek vindt u vele informatieve filmpjes maar ook entertainment.

nFaxxion biedt verschillende extra plug-ins naast de tandheelkundig gerelateerde zaken zoals de mogelijkheid om met TandartsTV het weer en nieuwsheadlines te laten zien in de wachtkamer.
Een leuke toepassing die binnenkort ook beschikbaar is op TandartsTV is een wekelijkse update met het huidige huizenaanbod in de omgeving van de tandartspraktijk.

à¢â‚¬Å“Met de lancering van TandartsTV biedt nFaxxion tandartspraktijken een innovatieve oplossing aan die past bij de hedendaagse moderne informatie voorzieningà¢â‚¬ zegt Fouad el Youssoufi, Executive Director van nFaxxion. Tandartsen kunnen met à¢â‚¬Å“ TandartsTVà¢â‚¬ de patiënt informeren en een ontspannen sfeer creëren vlak voor de behandeling.

nFaxxion is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in digital signage, narrowcasting en content management voor verschillende marktsegmenten. Door netwerk oplossingen te gebruiken kunnen we beheerbare content aanbieden om uw doelgroep te bereiken. Ons doel is om een lange termijn relatie op te bouwen, patiënt tevredenheid te verhogen en loyaliteit te creëren. Door middel van onze hightech oplossing à¢â‚¬Å“TandartsTVà¢â‚¬ bieden wij tandartsen een kant en klare à¢â‚¬Å“narrow castingà¢â‚¬ oplossing aan voor in de wachtkamer.