(Persbericht) Utrecht, 19 mei 2011 - Ook in 2011 vinden er in Nederland vele reorganisaties plaats. Momenteel vindt er een reorganisatie plaats bij o.a. ABN AMRO Bank, ING Bank, KPN, TNT, MSD / Organon en CZ Zorgverzekeringen. Door toedoen van deze reorganisaties worden er vele mensen ontslagen en daarmee ontslagvergoedingen uitgekeerd. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt vaak beschreven in het sociaal plan.

à¢â‚¬Å“Presentatie op locatieà¢â‚¬
VRB Belastingadviseurs wordt door deze bedrijven regelmatig ingeschakeld om de betreffende medewerkers - die voor een ontslag in aanmerking komen - middels presentaties en adviesgesprekken van fiscaal advies te voorzien.

Nieuw boek
VRB Belastingadviseurs komt nu met een nieuw boek: à¢â‚¬Uw ontslagvergoeding, de mogelijkheden en de stamrecht BVà¢â‚¬. In deze laatste uitgave worden alle fiscale aanwendingsmogelijkheden die men heeft met een ontslagvergoeding nader besproken en worden er vele fiscale tips en praktische adviezen uiteengezet. In deze uitgave wordt veel aandacht besteedt aan de kansen en mogelijkheden die men heeft met een ontslagvergoeding nadat men is ontslagen.

Bestellen
In de maanden mei en juni 2011 kunnen mensen deze nieuwe uitgave à¢â‚¬Å“Uw ontslagvergoeding, de mogelijkheden en de stamrecht BVà¢â‚¬ kosteloos aanvragen (normaal 14,95 euro). Deze uitgave, een presentatie (op locatie) of een kosteloos adviesgesprek kan worden aangevraagd via onze website www.vrbadvies.nl.