Sinds kort is een nieuwe Europese standaard (EN 1822:2009) van kracht voor het beoordelen van de à¢â‚¬Å“high efficiencyà¢â‚¬ luchtfilters, zoals de EPA, HEPA en ULPA luchtfilters.

Het testen van luchtfilters

Luchtfilters zien er eenvoudig uit, maar zijn in werkelijkheid zeer complexe producten. Luchtfilters moeten zonder onnodig veel weerstand te bieden voldoende lucht door de filtermedia doorlaten en tegelijkertijd de schadelijke luchtdeeltjes verwijderen die zowel mensen als hun omgeving kunnen schaden. Als luchtfilters volgens bovenstaande norm worden getest, wordt duidelijk hoe een luchtfilter later in een bestaand ventilatiesysteem gaat presteren, omdat bij de testprocedure de praktijkcondities in het laboratorium worden nagebootst.

High Efficiency Air Filters
De ´high efficiency air filters‘˜ worden op een speciale manier getest en geclassificeerd. Door het tellen van de Most Penetrating Particle Size (MPPS), de allerkleinste deeltjes die het moeilijkst opgevangen worden door het filter, wordt de efficiëntie van diverse filters beoordeeld en in kaart gebracht.

De EN 1822:2009
De nieuwe Europese standaard kan toegepast worden op de meest uiteenlopende filteroplossingen. De EN 1822:2009 wijkt op een aantal punten af ten opzichte van de voorgaande editie (EN 1822:1998):

  • Een alternatieve testmethode voor het lektesten van H-filters, die afwijkende vormen hebben ten opzichte van paneelfilters.
  • Een alternatieve testmethode met het gebruik maken van vaste stoffen in plaats van vloeibare.
  • Een nieuwe methode voor het testen en classificeren van filtermedia die gemaakt zijn van het zogenoemde membraantype
  • Een nieuwe Test- en classificatiemethode voor filters die voorzien zijn van een synthetisch medium.

Nieuwe classificatie

Het belangrijkste verschil:

De filters die voorheen in de klassen H10 H12 vielen, zullen nu het label E10 E12 krijgen.

Camfil
Camfil Farr is wereldleider op het gebied van ´clean air solutions‘˜ en lid van diverse comità©s voor Europese en internationale filterrichtlijnen.
Als u Camfil Farr filters gebruikt, heeft u de zekerheid dat deze voldoen aan de laatste Europese richtlijnen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.camfil.nl .

//einde bericht//

________________________________________

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Noordmans, verkoop key-accounts,
tel. 0318 633346, een email bericht sturen naar [email protected]
of onze website raadplegen: www.camfil.nl.

Ook kunt u contact opnemen met Micky Castagna, marketing manager. Haar emailadres is: [email protected]