(Persbericht) Periodiek worden de OTTO Work Force opdrachtgevers en medewerkers door een onafhankelijk onderzoeksbureau benaderd om hun tevredenheid over onze dienstverlening te meten. Dit met als doel om de vinger aan de pols te houden en een steeds verdergaande optimalisering. Wist u dat we in 2010 bijna 2.000 uitgestroomde medewerkers hebben gevraagd naar hun tevredenheid over onze dienstverlening? En dat honderden opdrachtgevers ons vorig jaar hebben verteld wat goed is, en belangrijker, wat nog beter kan. Sinds Otto Work Force is begonnen met het meten van deze tevredenheid in 2009 zien we een alsmaar stijgende lijn.

OTTO Work Force filosofie: respect in alle facetten van je dienstverlening
Als werkgever probeert OTTO Work Force het de medewerkers zo goed mogelijk naar de zin te maken. Dat begint bij een respectvolle behandeling op onze inschrijfkantoren, passend vervoer naar Nederland en een duidelijke presentatie bij aankomst. In Nederland aangekomen is een goede begeleiding van de medewerkers, zowel op de werkvloer als op de woonlocatie, essentieel voor een hoge medewerkertevredenheid. Het Otto Work Force motto luidt niet voor niets: à¢â‚¬Å“wij zijn goed voor onze medewerkers, dan zijn onze medewerkers goed voor onze opdrachtgeversà¢â‚¬. Vice versa geldt hetzelfde. Een opdrachtgever die goed is voor haar medewerkers, zorgt bij hen direct voor een hoge tevredenheid. Dat zien we bijvoorbeeld aan de zeer hoge beoordeling van de respectvolle behandeling door de opdrachtgever. Zelfs bij de hoogst scorende facetten van tevredenheid vinden we dat er ruimte blijft voor verbetering. Tevreden medewerkers hebben we namelijk nooit genoeg.

Meten is weten
Tevredenheid kun je meten. In 2009 zijn we gestart met het onderzoek naar de klanttevredenheid. Wat begon als een eenmalig onderzoek is inmiddels geëvolueerd tot het volcontinu meten van tevredenheid. Bij OTTO Work Force verstaan we onder klanten niet alleen opdrachtgevers, maar ook onze medewerkers. Het meten van de klanttevredenheid is daarmee dus het toetsen van onze presentatie bij opdrachtgevers à©n medewerkers. Tevredenheidonderzoek doet OTTO Work Force echter niet zelf. Scores uit tevredenheidonderzoeken zijn pas objectief wanneer een onafhankelijke partij deze oplevert. Het enquàªteren van opdrachtgevers en medewerkers wordt daarom niet door medewerkers van OTTO Work Force gedaan, maar door marktonderzoeksbureau Markteffect.

OTTO Work Force medewerkers geven hun mening
Inmiddels hebben dit jaar al ruim 500 medewerkers deelgenomen aan het uitstroomonderzoek met als doel het inzicht verkrijgen in hun tevredenheid. Daar zijn klinkende resultaten uit voortgekomen. Wist u dat:

- De aangeboden lessen en cursussen in onze OTTO Academy een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 krijgen
- Het werk dat aan onze medewerkers wordt aangeboden een 9,0 scoort. De respectvolle behandeling door onze opdrachtgevers op de werkvloer zelfs 9,2!
- De omgang met medewerkers op de woonlocatie structureel een beoordeling van 8,0 of hoger krijgt

Ook onze opdrachtgevers zijn in 2011 opnieuw erg tevreden over onze dienstverlening. Met name de flexibiliteit, leveringsbetrouwbaarheid en reactievermogen van de organisatie scoren bovengemiddeld. Allen krijgen een rapportcijfer boven de 8,0. Resultaten om trots op te zijn.

Over OTTO Work Force
OTTO Work Force, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Nederland, is een uitzendbureau gespecialiseerd in het werven en plaatsen van Slowaakse, Tsjechische en Poolse uitzendkrachten. OTTO zendt dagelijks 10.000 vooral Poolse uitzendkrachten uit als logistiek personeel, productiepersoneel en technisch personeel.

--------------------------------------------------------------
Noot voor redacties
Dit persbericht staat ook online op: http://www.ottoworkforce.nl/persberichten/otto-work-force-klanten-tevreden-tevredener-tevredenst.../

Redacties mogen deze teksten en beelden gebruiken onder voorwaarde van vermelding: OTTO Work Force ottoworkforce.eu

Voor nadere informatie (uitsluitend voor de pers)
OTTO Work Force
Frank van Gool Directievoorzitter OTTO Work Force
+31 (0)478 529 914
http://www.ottoworkforce.eu