BRS van Pink Roccade levert realtime GBA info aan Permit®

Permit heeft de toetsing en schouwing die noodzakelijk is om aan te sluiten op de CiVision Basisregistratie van PinkRoccade Local Government glansrijk doorlopen. Het CiVision Basisregistratie (CBR) is een onontbeerlijke schakel in de beheersbaarheid en kwaliteit van de gegevens van Gemeentelijke Basis Administratie. Het programma ´De Andere Overheid‘˜ en de invoering van de (authentieke) basisregistraties gaat een expliciete verantwoordelijkheid op gemeenten leggen leggen voor wat betreft de gegevens van personen, adressen en gebouwen. CiVision Basisregistratie speelt ook hierin een essentiele rol.
Aangezien Permit gebruik maakt van deze gegevens is het noodzakelijk dat het berichtenverkeer tussen CiVision en Permit correct verloopt. Het berichtenverkeer gaat op basis van StUF 2.04, de generieke gemeentelijke berichtenstandaard, en voldoet aan alle technische en functionele eisen die hiervoor gelden. Bij elke nieuwe release zal er een toetsing en schouwing plaatsvinden om de kwaliteit van het berichtenverkeer en correctheid van gegevens te borgen. Met de certificering zorgen PinkRoccade LG en Desyde ervoor dat elke gemeente verzekerd is dat beide applicaties CBR en Permit- functioneren volgens verwachting.

Permit is het real time, digitale vergunningensysteem dat geschikt is voor het uitgeven van papieren, vignet, plasticcard en kenteken) parkeervergunningen, ontheffingen, maar ook geschikt voor parkeergarages, parkeerterreinen en festiviteiten. Desyde is er in geslaagd om een systeem te ontwikkelen, waarmee gemeenten en particuliere dienstverleners alle benodigde parkeervergunningen zelfstandig kunnen configureren, beheren en uitgeven. Permit heeft een zeer uitgebreide configuratiemodule waarmee alle typen parkeervergunningen worden gedefiniëerd en geconfigureerd. Per type vergunning kunnen specifieke kenmerken, tarieven en processen worden gedefiniëerd.
Het is hierdoor voor gemeenten mogelijk hun werkterrein met onze software te verbeteren en te verbreden. Uiteraard kunnen met behulp van Permit ook papieren en digitale vergunningen worden uitgegeven. Dit levert elke gebruiker van Permit een aanzienlijke besparing op van de hoeveelheid werk voor het uitgeven en beheren van vergunningen.
Tevens ondersteunt Permit uw veranderingsproces van à¢â‚¬Å“old-schoolà¢â‚¬ vergunningen naar het digitale tijdperk.

Ton van Puffelen is verantwoordelijk voor de gemeente advies groep (inzake parkeervergunningen beleid) binnen Desyde. à¢â‚¬Å“De certificering van Permit op CBR is extra kwaliteitsverhogend voor uitgifte van onze (7x24 uurs) unattended realtime vergunningen uitgifte proces!à¢â‚¬

Over Permit
Permit is ontwikkeld op basis van Java- en Oracle-technologie. Het systeem draait op de Oracle database en is web-based. Uitgangspunt is een geïntegreerd platform dat honderd procent beschikbaar is en altijd geraadpleegd kan worden.
Een geautomatiseerde betalingsverwerking bij de financiële administratie resulteert in een toename van efficiency. Hoge eisen worden gesteld aan integratie en interfaces met derden die op open standaarden (Stuf) zijn gebaseerd. Nieuwe regels kunnen elk moment in Permit door bevoegde medewerkers worden geactualiseerd of alvast worden voorbereid voor een toekomstige beleid.
Toetsingsinformatie staat realtime ter beschikking aan controleurs met handterminals. Managementinformatie wordt sneller en efficiënter verkregen. De informatie is specifieker, waardoor betere sturing aan de organisatie wordt gegeven. De visie op het ontwikkelen van Permit is gebaseerd op de symbiose van bedrijfs- en informatie technologie. Het combineren van technische en marktspecifieke kennis en de flexibele opzet is de basis van het succes van Permit.

Over Desyde B.V.
Desyde is een gecertificeerd Oracle software huis met ruim vijftien jaar ervaring in business analyse en systeemontwikkeling van generieke multi-channel applicaties. . Wij verrichten onze werkzaamheden binnen de branches financiële dienstverlening, handel en logistiek, telecommunicatie, media en overheid.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Desyde B.V. via [email protected] of op 035-5411711