´No Show!‘˜ Een structureel probleem voor de zorgsector in ons land. Uit onderzoek is gebleken dat tussen de 5% en 10% van de gemaakte afspraken in Nederlandse ziekenhuizen niet wordt nagekomen. Patiënten vergeten de afspraken simpelweg. Op de 27,2 miljoen polikliniekbezoeken, die jaarlijks plaatsvinden, worden er tussen de 1,36 en 2,72 miljoen afspraken niet nagekomen (bron: Prismant).

Daar een gemiddeld poliklinisch bezoek € 152 kost, levert dat een schadepost van zo‘˜n driehonderd miljoen euro op. Deze kosten zijn niet declarabel. En dat in een tijd waarin ziekenhuizen hun budgetgrenzen permanent overschrijden. Juist nu moeten ze kostenefficiënt te werk gaan. De schade is echter niet alleen van financiële aard. Ook wordt het werkproces in de zorg in ernstige mate door de ´no-shows‘˜ verstoord. Zo draagt ´no-show‘˜ onder meer bij aan een verhoging van de arbeidsintensiteit in de zorg . Het behoeft geen betoog dat dit een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit heeft.

De kern van het probleem is dat consumenten en producenten van zorg geen prikkels voelen tot doelmatigheid en tot zinnig en zuinig gebruik van zorg. Wij van Spryng geven die prikkel. Eenvoudig, maar adequaat. Met behulp van het ´SMS-herinnering‘˜ systeem krijgt de patiënt van te voren een SMS die hem aan zijn afspraak herinnert. GGZ West Noord- Brabant, Amphia Ziekenhuis en de Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) zijn onder anderen à©à©n van de innovatieve zorgaanbieders die werken met de ´SMS-herinnering‘˜.

De kracht van dit product schuilt in de eenvoud van het systeem. Een simpele ´SMS-herinnering‘˜ versturen voor de gemaakte afspraak maakt dat de ´no-show‘˜ sterk wordt geminimaliseerd. Door het ´SMS-herinnering‘˜ systeem in te zetten is de ´no-show‘˜ teruggebracht met tenminste 59% en in sommige gevallen zelfs tot boven de 70%.

De implementatie van de SMS gateway van Spryng vereist geen ingewikkelde procedures. De SMS gateway van Spryng is zeer eenvoudig te koppelen aan de ziekenhuis informatie systemen van SAP, Chipsoft en Mc Kesson.

Los van het grote financiële rendement dat wordt behaald, verhoogt het ´SMS-herinnering‘˜ systeem de bezettingsgraad van behandelruimtes, artsen en ander personeel enorm. Wachttijden en wachtlijsten worden hierdoor geminimaliseerd. Dit vertaalt zich vervolgens in een significante stijging van de jaarlijkse productie. Hierdoor kunnen er binnen de zorgsector jaarlijks honderden patiënten per polikliniek meer behandeld worden

Tevens verbetert de telefonische bereikbaarheid van ziekenhuizen door het gebruik van het ´SMS-herinnering‘˜ systeem. Het telefonisch verifiëren van informatie omtrent een afspraak behoort tot het verleden aangezien patiënten door middel van de afspraakherinneringen op de hoogte waren gebracht van de afspraak, tijd, datum en locatie. De daling van het aantal vergeten afspraken zorgde er tevens voor dat er aanzienlijk minder nieuwe telefonische afspraken opnieuw gemaakt moesten worden. Verder blijkt dat de patiënten die een ´SMS herinnering‘˜ ontvangen dat als een bijzondere service van het ziekenhuis ervaren en er hun waardering voor uitspreken.

De zorgsector moet innoveren om ook de komende decennia verzekerd te zijn van betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.

Daarom is het gebruik van mobiele telefonie, bij het toegankelijker en efficiënter maken van gezondheidszorg in Nederland een absolute must.

Over Spryng
Spryng levert wereldwijd SMS diensten voor de zakelijke markt en heeft een wereldwijd klantenbestand van ruim 4.500 klanten. Op een zeer gebruiksvriendelijke manier biedt Spryng verschillende online platformen (www.spryng.nl, www.spryng.be, www.spryng.co.uk, www.spryng.de en www.sms-wholesale.com) waar bulk SMS verstuurd kan worden. Daarnaast heeft Spryng een creatieve -en gespecialiseerde maatwerkafdeling, die ondersteuning biedt bij het creëren van een product dat aansluit bij uw mobiele strategie.

Voor vragen of meer informatie betreffende de diensten van Spryng kunt u contact opnemen met Alexander Wanders op +31(0)20 7703005 of [email protected].

Spryng
Herengracht 138
1015 BW Amsterdam
+31(0)20 7703005
www.spryng.nl