(Persbericht) Utrecht à¢â‚¬Å“Ik verwacht een maximale inzet van gecertificeerde bedrijven. Daar moet een tandje bijà¢â‚¬, sprak staatssecretaris Atsma de aanwezigen op het Nationale AsbestFeitenCongres in de Jaarbeurs toe, à¢â‚¬Å“ze moeten zich inzetten om kwaliteit te garanderen.à¢â‚¬ Atsma gaf aan dat de asbestbranche gezamenlijk verantwoordelijk is voor een gezond en veilig Nederland en daarin moet samenwerken. Hij sprak zijn bezorgdheid uit over de cijfers van het onderzoek dat zijn ministerie momenteel houdt naar asbest in scholen. Uit voorlopige resultaten blijkt dat maar een kwart van de scholen een asbestinventarisatie gedaan heeft.

In het kielzog van staatssecretaris Atsma presenteerde Marga Zuurbier, directeur bij de Arbeidsinspectie, een stevige koers voor de toekomst. De dienst heeft voor volgend jaar meer capaciteit vrijgemaakt voor inspecties op asbest. Waar de inspecties nu vooral gericht zijn op gecertificeerde bedrijven, kunnen volgend jaar vooral niet-gecertificeerde bedrijven meer controles verwachten. Organisaties die zich niet aan de regels houden, worden daarnaast harder gestraft. Tot slot zal binnen afzienbare tijd een integrale aanpak voor een scherper toezicht worden gepresenteerd.

à¢â‚¬Å“Van deze maatregelen gaan we zeker veel merken in de marktà¢â‚¬, aldus Udo Waltman, bedrijfsdirecteur bij Search en organisator van het congres, à¢â‚¬Å“en dat is goed. Een zuivere en goedwerkende asbestbranche is in ieders belang. Men wist dat deze maatregelen onderweg waren. Dat merkten we aan de aanmeldingen voor het congres. Dit jaar hebben we zelfs de inschrijving moeten stopzetten, omdat het aantal inschrijvingen vele malen groter was dan het aantal beschikbare plaatsen. De behoefte aan goede en juiste informatie op het gebied van asbest is erg groot, zoveel is duidelijk.à¢â‚¬

Met ruim 680 inschrijvingen is het AsbestFeitenCongres het grootste asbestcongres van Nederland. Op het congres presenteerden ook sprekers uit andere delen van de asbestketen de laatste ontwikkelingen. Advocate Sonja van der Kamp vertaalde de uitspraak van de Hoge Raad. Alfred van den Bosch, directeur Vastgoed bij de Alliantie, gaf zijn visie op de asbestbranche weer. Ook hoorden de aanwezigen de belangrijkste feiten uit de Nationale AsbestEnquàªte van Michel Baars, bedrijfsdirecteur bij Search Ingenieursbureau.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Nationale AsbestFeitenCongres? Dan kunt u contact opnemen met Marieke Hoezen via tel. 0413 - 29 29 82 of per e-mail [email protected]
Een impressie van het congres vindt u op www.asbest-search.nl. Beeldmateriaal van het congres is eveneens op te vragen bij Marieke Hoezen.
Meer informatie over Search leest u op www.asbest-search.nl en www.searchbv.nl.