Binnen enkele dagen zal de Stichting Criminaliteitbestrijding Nederland een nieuw project lanceren om de criminaliteit binnen het MKB te beteugelen. Een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van MKB Nederland, heeft aangetoond dat de criminaliteit binnen het Midden en Klein bedrijf in 2008 wederom is toegenomen.

Daarnaast is gebleken dat de interne criminaliteit de ondernemers binnen het MKB evenveel financiële schade toebrengt als externe criminaliteit. Bij interne criminaliteit gaat het om strafbare, ongewenste en voor het bedrijf financieel schadelijk handelingen zoals; diefstal, fraude, verduistering, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie, sabotage en geweld tegen collega´s. Daarnaast heeft de Stichting Criminaliteitbestrijding Nederland vastgesteld dat er steeds vaker sprake is van stalking en bedreiging door voormalige werknemers.

Interne criminaliteit zorgt niet alleen voor spanning op de werkvloer maar kan de financiële bedrijfsvoering ook ernstig in gevaar brengen. Oplossingen worden vaak gezocht in technische middelen of het inhuren van externe organisaties. De kosten van dergelijke trajecten zijn vaak onbetaalbaar en zorgen slechts voor een tijdelijke oplossing. Het inhuren van een externe onderzoeksorganisatie zorgt voor een korte hevige schrikreactie binnen de onderneming maar is ook even zo snel weer vergeten.

De Stichting Criminaliteitbestrijding Nederland heeft in samenwerking met de G&M Group Nederland, onder leiding van de heer Dekker (Register Security Expert), een traject ontworpen waarbij de ondernemer gedurende een langere periode wordt begeleid en kan terugvallen op de operationele steun van de Stichting en haar partners wanneer de ondernemer dat zelf noodzakelijk acht. Deze werkwijze zorgt, met name, voor een duidelijke afname van interne criminaliteit doordat de werknemers weten dat de ondernemer meteen kan terugvallen op de expertise van een externe organisatie indien dat noodzakelijk is en er externe toezicht wordt gehouden op de onderneming.

Bovendien kan de onderneming ook gebruik maken van juridisch advies bij een arbeidsconflict of een bijvoorbeeld een ontslagprocedure. Uiteraard is het van het grootste beland dat een dergelijk plan betaalbaar blijft voor de ondernemer. Het feit dat de Stichting Criminaliteitbestrijding Nederland een organisatie is zonder winstoogmerk heef geresulteerd dat iedere onderneming zonder problemen financieel kan deelnemen aan dit project.

Indien u ook wilt deelnemen aan dit project of meer informatie wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de heer Dirk Dekker;

Email: [email protected]
Tel: 075-6161297