(Persbericht) 27 april 2011 - Waar het een aantal jaren geleden nog veel vaker voorkwam dat bedrijven de betroffen medewerkers bij een reorganisatie enkel een ontslagvergoeding of gouden handdruk meegaven, schakelen bedrijven tegenwoordig steeds vaker andere bedrijven en organisaties in om de bij hun vertrekkende medewerkers te begeleiden en van informatie te voorzien. Eà©n van de organisaties die steeds vaker wordt ingeschakeld is het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf legt mensen die moeten vertrekken uit waar zij in de context van de sociale zekerheid en werkloosheidswet recht op hebben, hoe het aanvragen van een uitkering geschiedt en wat de rechten en plichten zijn bij het verkrijgen van een uitkering.

Ook organisaties die medewerkers adviseren en begeleiden bij het zoeken naar een andere baan (outplacement) en bedrijven die medewerkers informeren en uitleggen wat zij met hun ontslagvergoeding kunnen doen worden steeds vaker ingeschakeld. Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs: à¢â‚¬Å“Wij zijn marktleider in het geven van presentaties bij bedrijven voor medewerkers die zijn aangezegd. Als belastingadvieskantoor leggen wij mensen uit wat zij kunnen doen met een ontslagvergoeding om hier zo weinig mogelijk belasting over te betalen en om zo flexibel mogelijk over het geld te kunnen beschikken. Op dit moment maakt 70% van de bedrijven waarmee wij contact opnemen gebruik van onze of vergelijkbare dienstverlening. Twee jaar geleden maakte 25% van de bedrijven nog maar gebruik van deze betreffende dienstverleningà¢â‚¬.

In de regel wordt VRB Belastingadviseurs ´in de arm‘˜ genomen en ingeschakeld door HR of OR. Indien HR of OR dit nog nalaten, komt het steeds vaker voor dat de betroffen medewerkers zelf contact met ons opnemen en ons inschakelen voor het geven van een presentatie. Een dergelijke presentatie kan dan op het bedrijf zelf worden gegeven of eventueel op een locatie in de buurt van het bedrijfà¢â‚¬ aldus Van Rijswijk.