Persbericht November 10, 2009

Veiligheidseisen ´tanken‘˜ van vliegtuigen aangepast

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de regelgeving voor het tanken van vliegtuigen per 1 november 2009 aangepast. De reden hiervoor was dat er in het verleden onduidelijkheden waren over de betekenis en reikwijdte van de verboden van enkele voorschriften m.b.t. het tanken. Omdat het tanken van vliegtuigen i.v.m. brand en explosiegevaar als een veiligheidsrisico gezien wordt, zijn de voorschriften in het zgn. ´Algemeen luchthavenreglement‘˜ ALR aangepast. Het ALR is een Ministeriële regeling en berust op artikel 8a.1 van de Wet Luchtvaart. Het ALR bevat voorschriften voor goede orde en veiligheid die van toepassing zijn op alle luchthavens die onder de Luchtvaartwet zijn aangewezen. Deze regeling is van toepassing op de volgende luchthavens in Nederland: Ameland, Budel, Drachten, Eelde, Hilversum, Hoogeveen, Lelystad, Maastricht, Midden-Zeeland, Rotterdam, Schiphol, Seppe, Teuge en Texel. à‰à©n van de aanpassing in het ALR geeft aan dat het nu verboden is tijdens het tanken van vliegtuigen om:

´j.elektrische apparatuur of elektronische apparatuur van het vliegtuig te testen of te gebruiken, tenzij uit de onderhoud-en gebruiksdocumentatie van het vliegtuig blijkt dat dit is toegestaan en dit is geautoriseerd door certificeringspersoneel uit de categorieën A, B1 of B2, bedoeld in Annex III van verordening (EG) nr. 2042/2003‘˜

De Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici NVLT heeft deelgenomen aan het tot stand komen van deze aanpassing van het ALR. Veel NVLT argumenten zijn helaas niet overgenomen. De Luchtvaart Technici ook wel certificeringspersoneel genoemd hebben nu van de Minister van Verkeer en Waterstaat een veiligheidstaak voorgeschreven gekregen omdat zij de kennis en expertise zouden hebben die ervoor zou moeten gaan zorgen dat de risico‘˜s tijdens het tanken van vliegtuigen worden geminimaliseerd. De NVLT zet grote vraagtekens bij het realiseren van deze veiligheidstaak. Het ALR maakt geen onderscheidt in het type vliegtuig van een Nederlandse of buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. Dagelijks worden er in Nederland duizenden vliegtuigen getankt. Het is naar de mening van de NVLT vrijwel onmogelijk om al deze vliegtuigen op de genoemde luchthavens tijdens het tanken te voorzien van Luchtvaart Technici omdat er een groot tekort is in Nederland van gecertificeerde Luchtvaart Technici. Er zijn nu omstreeks 2 tot 2,5 duizend Luchtvaart Technici werkzaam bij diverse vliegtuigonderhoudorganisaties.

www.nvlt.org

Website: http://www.nvlt.org