Op tien december, de Dag van de Mensenrechten, vraagt Amnesty International aandacht voor gewetensgevangenen. Nog steeds zitten over de hele wereld mensen gevangen omdat zij op vreedzame wijze hun mening hebben verkondigd. Amnesty start die dag een grootschalige actie om tien gewetensgevangenen vrij te krijgen.

Prominente Nederlanders in actie
De aftrap van de tien december-actie vindt plaats in Amsterdam tijdens een ontbijt met genodigden en de prominente Nederlanders Katja Schuurman, Femke Halsema, Frits en Barbara Barend, Hadassah de Boer, Doekle Terpstra, Renate Dorrestein, Tygo Gernandt, Wende Snijders en Victoria Koblenko. Zij zullen op geheel eigen wijze in actie komen voor à©à©n van de gewetensgevangenen.Verder is er een muzikaal intermezzo van de band Born en een zeer bijzondere onderbreking door Sarah Kroos en enkele Lama's.Daarnaast zijn mensenrechtenactivisten en deskundigen uit de betreffende tien landen uitgenodigd om te vertellen over de mensenrechtensituatie in hun land.

Nederland in Actie
Amnesty heeft op 10 december de steun van het publiek nodig. Iedereen wordt opgeroepen om in actie te komen voor de tien gewetensgevangenen door een handtekening te plaatsen, of een e-mail of sms'je te sturen. Duizenden vrijwilligers gaan de straat op om handtekeningen op te halen en mensen aan te sporen deze actie te steunen. Op www.amnesty.nl staan de verhalen van de tien gewetensgevangenen en kunnen bezoekers een petitie ondertekenen of een groetenkaart schrijven. Zo is er het verhaal van Walter Baltazar Cubas uit Peru te lezen, die in 1993 volstrekt willekeurig werd opgepakt door de politie en nog steeds gevangen wordt gehouden zonder een spoor van bewijs. Of van de journalist U Win Tin, die al zestien jaar vastzit in Myanmar (Birma) vanwege zijn passie voor de democratie. Hij is herhaaldelijk gemarteld.
Amnesty zal de petities doorsturen naar de autoriteiten van het desbetreffende land. Door de massale druk hoopt Amnesty de martelingen te stoppen of te bewerkstelligen dat gewetensgevangenen worden vrijgelaten.Met de groetenkaarten kunnen mensen hun steun betuigen aan de gewetensgevangenen en hun familie en ze laten weten dat wij ze niet zullen vergeten.

Achtergrondinformatie
Een gewetensgevangene is iemand die uitsluitend vast zit vanwege zijn politieke, godsdienstige of andere overtuiging, of vanwege zijn etnische afkomst, geslacht, kleur, taal, of seksuele identiteit. Gewetensgevangenen hebben geen geweld gebruikt of gepropageerd. Gevangenen die dit wel hebben gedaan noemt Amnesty ´politieke gevangenen'. In 2004 zaten in 35 landen gewetensgevangenen vast. Sommigen zijn al oud en zitten al een derde van hun leven in de gevangenis. Ze kunnen hun kinderen of kleinkinderen niet zien opgroeien, zitten vaak vast onder de meest verschrikkelijke omstandigheden (isoleercellen, te kleine of te hete cellen), worden gemarteld en mogen vaak geen contact hebben met de buitenwereld. Amnesty International wil dat de gewetensgevangenen niet vergeten worden en dat de regering de ten onrechte opgepakte gevangenen vrijlaat.

Tien december
Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Sindsdien is 10 december de Internationale Dag van de Mensenrechten. Ieder jaar vraagt Amnesty op de Dag van de Mensenrechten aan de Nederlandse bevolking om in actie te komen voor mensenrechten.

Bron: Amnesty International