Persbericht Schrijven

Iedereen kan een persbericht maken. Een persbericht dient een nieuwsfeit te bevatten. Bijvoorbeeld indien een bedrijf een nieuw product op de markt brengt of een uitvinding doet. Een reorganisatie is ook een nieuwsfeit, indien er ontslagen vallen dan is dat zeker een nieuwsfeit. Zorg er voor dat uw persbericht er netjes uitziet en dat er wordt geschreven op een dusdanige manier dat de lezer het kan begrijpen. Geef uw bericht ook de kenmerken van een persbericht mee, door aan het begin van uw bericht aan te geven dat het om een persbericht gaat. Dit kan men doen door de tekst: persbericht te vermelden.

Een persbericht kan waardevol zijn voor uw bedrijf of organisatie. Het is niet alleen een vorm van communiceren met de doelgroep maar het is vaak gratis. Een persbericht plaatsen kost in principe niets. De meeste organisaties waar u uw persberichten kwijt kunt voor publicatie rekenen weinig tot niets voor de verspreiding of publicatie van uw persbericht.

Persbericht schrijven

U dient zich eerst af te vragen welke boodschap men wilt over brengen. Vervolgens kunt u een omschrijving maken van de boodschap of nieuwsfeit welke u wilt overbrengen aan uw doelgroep. Houd het bericht kort en zakelijk en zorg dat alle feiten kloppen. Zorg ervoor dat uw persbericht niet te veel op een reclame uitging lijkt, gebruik daarom nieuwsfeiten in uw persbericht.

Plaats hyperlinks voor relevante sleutelwoorden

Plaats ook relevant hyperlinks in uw persbericht voor een optimaal resultaat. Beperk u tot het aantal hyperlinks, niemand zal uw persbericht serieus nemen als deze vol staat met hyperlinks, het bericht krijg daar ook een spamachtig karakter door. Beperk u tot het minimum aantal hyperlinks, drie stuks is acceptabel, maar tien stuks zijn wel erg veel en zal niet veel waarde toevoegen. Volgens sommige SEO experts is 1 hyperlink ruim voldoende zoland de content en het ge-hyperlinkte key word relevant is en naar een relevante URL verwijst.

Zorg er ook voor dat alle contact gegevens kloppen en dat contactpersonen bereikbaar en bereid zijn om interviews te geven en weten dat ze gebeld kunnen worden.

Een persbericht bestaat uit 4 delen namelijk:

Titel

Hier geeft u een korte en duidelijke titel op. Zorg ervoor dat de titel aandacht trekt maar maak hem niet sensationeler dan het bericht rechtvaardigt.

Vergeet niet aan te geven dat het om een persbericht gaat door uw bericht aan te kondigen met de tekst: à¢â‚¬Å“PERSBERICHTà¢â‚¬. Geef ook de datum en de plaats van het nieuwsfeit op.

Inleiding

Hier vertelt u in het kort waar uw bericht over gaat en geeft dus een inleiding op de kern van uw boodschap. De vragen wie, wat, waar en wanneer dienen zeker beantwoord worden. De kwaliteit van dit stukje moet de journalist overtuigen dat de rest ook de moeite waard is om te lezen en te publiceren.

Kern

Hier vertelt u de boodschap welke u wilt overdragen. Hou de tekst zo kort en bondig mogelijk en vermijd dubbele informatie. Schrappen is communiceren, dus houd de boodschap kort, helder en eenvoudig te begrijpen voor de lezer.

Samenvatting

Hier beschrijf je in enkele woorden de samenvatting van de kern van uw boodschap en u kunt hier ook een eventuele aanbeveling doen.

 

Noot voor de redactie

Als laatste mag er een zogenaamde noot voor de redactie opgenomen worden van uw bericht. Hier in staan gegevens van de uitgever van het persbericht en wie, hoe en waar een contact persoon te bereiken is voor meer informatie omtrent het persbericht. Vaak geven bedrijven aan dat dit niet voor publicatie bedoelt is.

Een persbericht bestaat uit de volgende elementen

  1. Titel
  2. Inleiding
  3. Kern
  4. Samenvatting
  5. Noot voor de redactie

Kort, krachtig en gestructureerd comunniceren of schrijven is de sleutel om het bericht op de juiste manier over te brengen op de lezer.

Abonnementen en Tarieven

Eenvoudig online uw persbericht publiceren, bewerken en verwijderen. Voeg ook multimedia en hyperlinks toe.

Geen minimale contractperiode, abonnementen zijn eenvoudig online opzegbaar.