Het kabinet wil met het programma Smart Mix actie ondernemen tegen versnippering van onderzoeksmiddelen en voorkomen dat kennis niet genoeg wordt benut. De regeling heeft een jaarlijks budget van 100 miljoen euro. Het programma moet leiden tot excellente onderzoek en ontwikkeling, meer maatschappelijk belang van wetenschappelijk onderzoek en meer vernieuwende producten, processen en diensten.

Smart Mix is bedoeld voor grootschalige onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's. Alle wetenschappelijke disciplines kunnen in de nieuwe subsidieregeling aan bod komen. Het gaat om zowel economische als maatschappelijk relevante onderzoeksvragen. Smart Mix richt zich op bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisproducenten (zoals universiteiten, onderzoeksinstituten en hogescholen). De ministers willen vooral het midden- en kleinbedrijf meer betrekken bij onderzoek en ontwikkeling.
bron:EZ