Ruim 7.300 jongeren hebben dankzij het MKB-Leerbanenplan een werkplek in het midden- en kleinbedrijf gevonden. MKB-Nederland verwacht dat in het voorjaar van 2006 de beoogde 10.000 leerbanen worden gerealiseerd. Dat is een jaar eerder dan gepland.

Twee jaar geleden is MKB-Nederland gestart met het Leerbanenplan. Dat was in een periode van laagconjunctuur en jeugdwerkloosheid. Nu doet de situatie zich voor dat er voor 1.500 leerbanen geen kandidaten zijn te vinden. Was dat wel gebeurt, dan zou het aantal jongeren met een leerbaan op bijna 9.000 liggen. Daarmee wordt duidelijk dat er ondanks kritische geluiden wel degelijk ondernemers zijn die vmbo-leerlingen of werkzoekenden een kans willen geven, meent de koepelorganisatie.

Het probleem is dat het CWI te weinig geschikte kandidaten levert en de vmbo-scholen te weinig leerlingen in een leerwerktraject plaatsen, aldus MKB-Nederland. Gemiddeld zijn dat er twintig per school. Ook bieden slechts 250 van de 325 scholen leerwerktrajecten aan. Volgens de werkgeversorganisatie laten de vmbo-scholen hier een kans liggen om vroegtijdige uitval te bestrijden.

MKB-Nederland maakt zich zorgen om de 3.000 vmbo-leerlingen die tussen de wal en het schip vallen omdat ze op eigen kracht geen leerbedrijf kunnen vinden. Hierdoor kunnen zij niet doorstromen naar het mbo. De koepelorganisatie wil dat de vmbo-scholen ruim voor de zomervakantie aangeven om welke leerlingen het gaat. Opleidingadviseurs kunnen dan tijdig aan de slag om passende leerbedrijven voor hen te vinden.

bron:MKB