Het kabinet stemde vrijdag in met de oprichting van een nieuw instituut voor farmaceutisch onderzoek. In dit nieuwe Top Instituut Pharma werken industrie, ziekenhuizen en universiteiten samen. Door hun kennis te bundelen kunnen betere resultaten worden bereikt bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen ziektes met een hoge maatschappelijke relevantie. Het nieuwe instituut kan ook buitenlandse bedrijven stimuleren vaker hooggekwalificeerd onderzoek te laten uitvoeren bij Nederlandse universiteiten, aldus het persbericht van de ministerraad.
Minister Hoogervorst deed in augustus 2005 het voorstel voor de oprichting van zo’n instituut. Het kabinet stelt nu 130 miljoen euro beschikbaar voor een periode van vier jaar. Industrie, universiteiten en universitaire ziekenhuizen zullen samen eenzelfde bedrag investeren.
bron:VWS