Op de vijfde verjaardag van Veiligheidsraadresolutie 1325, over vrouwen, vrede en
veiligheid wordt in Nederland de instelling van de 1325 Award bekendgemaakt. In New York wordt een actieplan gepresenteerd voor alle VN-organisaties die betrokken zijn bij het oplossen van conflicten en de wederopbouw in landen die op weg zijn naar vrede. Om het belang van dergelijke activiteiten te onderstrepen, is in Nederland de 1325 Award ingesteld, een prijs van E 15.000 en een speciaal ontworpen kunstwerk. De prijs zal volgend jaar in maart, rond Internationale Vrouwendag, worden uitgereikt aan een individu of een maatschappelijke organisatie die op een inspirerende wijze bijdraagt aan de uitvoering van resolutie 1325.

 

Resolutie 1325 is als een kapstok waaronder verschillende thema's zijn opgehangen. De belangrijkste zijn: bevordering van zeggenschap van vrouwen bij vredesprocessen en wederopbouw, meer aandacht voor vrouwen in vredesmissies, en bescherming van meisjes en vrouwen tegen (seksueel) geweld. Het zijn niet alleen de VN en de VN-lidstaten die een bijdrage leveren aan de uitvoering van resolutie 1325. Ook maatschappelijke organisaties dragen hun steentje bij, bijvoorbeeld door het organiseren van informele gesprekken tussen strijdende partijen, het opvangen van slachtoffers van (seksueel) geweld en het stimuleren van vrouwelijk leiderschap.

De 1325 Award is een initiatief van de Taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict (VVC), die in 2003 door Minister de Geus van Sociale Zaken is ingesteld om bij publiek en maatschappelijke organisaties aandacht te vragen voor de rol van vrouwen in conflictpreventie, conflictoplossing en naoorlogse wederopbouw. Een van de manieren waarop de Taskforce dit wil doen is bekendheid te geven aan resolutie 1325. Ook richt zij zich op stimulering van de uitvoering van '1325' via de ministeries die verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse vrede- en veiligheidsbeleid:  Buitenlandse Zaken, Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Buitenlandse zaken richt zich o.a. op aandacht voor vrouwelijke vluchtelingen, gender mainstreaming van de VN-afdeling voor vredesoperaties en het ondersteunen van vrouweninitiatieven zoals SUWEP, een samenwerkingsverband van vrouwen uit Noord- en Zuid Sudan, die tijdens de oorlog tussen Noord en Zuid de dialoog tussen beiden partijen gaande hield. Het ministerie van Defensie richt de aandacht vooral op het geven van gendertrainingen voor militairen die deel uitmaken van vredesmissies en op het bevorderen van deelname van vrouwen aan deze missies.

Vanaf vandaag kunnen o.a. organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking individuen of organisaties nomineren via de internetsite www.1325award.nl. Een jury bestaande uit Annemarie Jorritsma (voorzitter Taskforce VVC), Thea Hilhorst (lid Taskforce) Dick Berlijn (Commandant der Strijdkrachten), Ayaan Hirsi Ali (Tweede-Kamerlid), Eimert van Middelkoop (Eerste-Kamerlid) , Clairy Polak (journaliste) en Robert de Groot (directeur Veiligheidsbeleid, ministerie van Buitenlandse Zaken), zal de inzendingen beoordelen.

bron:BZ