De komende twee jaar komen er 140 longstay plaatsen voor tbs'ers bij. Dat schrijft
minister Donner van Justitie vandaag aan de Tweede Kamer. Dit is een eerste maatregel om de totale tbs-capaciteit in Nederland uit te breiden.

De uitbreiding van het aantal longstay plaatsen is noodzakelijk omdat een groeiende groep tbs'ers niet goed behandelbaar blijkt, maar wel gevaarlijk blijft. Tegenwoordig kan worden besloten de behandeling daarom te staken en deze tbs'ers voor een lange periode in de goed beveiligde tbs-klinieken onder te brengen. Dat gebeurt op de zogeheten longstay-afdelingen. Bewoners van de longstay worden niet meer voorbereid op terugkeer in de maatschappij. Door de voorgenomen uitbreiding, zullen er in 2007 in totaal 200 longstayplaatsen zijn.

Drie groepen
Met de uitbreiding van de longstaycapaciteit, onderscheidt de minister van Justitie voortaan drie groepen tbs'ers. De eerste groep bestaat uit delinquenten die na een succesvolle behandeling weer kunnen terugkeren in de maatschappij.
De tweede groep bestaat uit tbs'ers die na hun behandeling in de tbs-kliniek niet volledig zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Zij blijven bijvoorbeeld afhankelijk van medicijnen en moeten daarom onder toezicht blijven van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of daar zelfs voor langere tijd worden opgenomen. Tenslotte is er een groeiende groep tbs'ers waarbij de behandeling van hun geestesstoornis zonder resultaat blijft. Deze groep moet vanwege het risico voor de maatschappij voor langere tijd in een goed beveiligde tbs-kliniek worden ondergebracht en verzorgd. Hun behandeling is echter niet langer gericht op terugkeer in de maatschappij.

Minister Donner wil bovendien het criterium loslaten dat een tbs'er pas na zes jaar therapie in een longstay kan worden geplaatst. Behandelaars kunnen dit advies wat Donner betreft ook eerder uitbrengen.

Uitbreiding
De uitbreiding van het aantal longstayplaatsen is de eerste van een reeks  maatregelen om de tbs-capaciteit in Nederland te vergroten. Dit is nodig omdat de totale populatie tbs'ers gestaag groeit. Binnenkort zal minister Donner de Tweede Kamer daarom informeren over de samenwerking tussen tbs-klinieken en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Bovendien zullen rondom de begroting van Justitie voorstellen worden gedaan om de tbs-capaciteit verder uit te breiden.

Doel is met deze combinatie van maatregelen de wachtlijsten voor tbs in Nederland op te lossen. Nu nog wachten circa 200 tot tbs veroordeelde delinquenten in de gevangenis op hun behandeling. De afgelopen twee jaar is het aantal tbs-plaatsen in Nederland reeds met circa 90 plaatsen uitgebreid tot 1.369 in totaal.

bron:MinJus