Minister Dekker (VROM) heeft 15 locaties aangewezen voor experimenten met aangepast bouwen in het rivierbed. Op diverse plaatsen zijn in het winterbed van de grote rivieren door de beleidslijn Ruimte voor de Rivier ruimtelijke en economisch wenselijke ontwikkelingen tot stilstand gekomen. Met de experimentenlijst voor aangepaste bouwvormen (bijvoorbeeld drijvend of op palen) krijgen de locaties weer een impuls. Dat schrijft minister Dekker mede namens staatssecretaris Schultz in een brief aan de betrokken provincies.

De lijst met de locaties was al aangekondigd in de Nota Ruimte voor de ruimtelijk
inrichting van het land. De experimenten moeten winst opleveren voor de rivier. Wil een gemeente iets realiseren op de aangewezen locatie dan moeten er rivierverruimende maatregelen elders worden genomen. Ook mogen de plannen geen belemmeringen vormen voor toekomstige ontwikkeling van de rivieren.

De lijst bestaat uit locaties met een recreatieve bestemmingen of waar waardevolle
leegstaande cultuurhistorische gebouwen staan die dreigen te vervallen. Verder gaat het om oude verpauperde stadsranden waar gemeenten de ruimtelijke kwaliteit willen verbeteren.

Het gaat om:
- Waalfront, gemeente Zaltbommel
- Stadsblokken-Meinerswijk, gemeente Arnhem
- Stadsfront, gemeente Tiel
- IHC-terrein Krimpen a/d Lek, gemeente Nederlek
- Koninginnedijk, gemeente Grave
- Steenfabriek De Koppenwaard Angerlo, gemeente Zevenaar
- Steenfabriek De Bunswaard, gemeente Beuningen
- Steenfabriek De Plasserwaard, gemeente Wageningen
- Voormalig steenfabrieksterrein Vuren, gemeente Lingewaal
- Recreatiegebied De Gouden Ham, gemeente West Maas en Waal
- Zandmeren Kerkdriel, gemeente Maasdriel
- Lithse Ham, gemeente Lith
- Maasplassen, gemeenten Thorn, Heel, Haelen, Roggel en Neer, Swalmen, Roermond en
Maasbracht
- Recreatiegebied Leuken, gemeente Bergen
- Uitplaatsing glastuinbouw Hout-Blerick/Baarlo, gemeenten Venlo en Maasbree

Met de experimentenlijst geven minister Dekker en staatssecretaris Schultz meer ruimte voor mogelijke ontwikkelingen in het rivierbed. De beleidslijn Ruimte voor de Rivier is geëvalueerd en wordt op dit moment aangepast aan een meer ontwikkelingsgericht beleid. Voor een aantal afgevallen locaties geldt dat na de vaststelling van de aangepaste beleidslijn opnieuw bekeken kan worden of ze alsnog in aanmerking kunnen komen voor aangepast bouwen.

De bewindslieden vragen de provincies om snel aan de slag te gaan met de uitvoering van de projecten op de experimentenlijst en samen met de betrokken gemeenten concrete projectvoorstellen op te stellen. Deze moeten wel worden voorgelegd aan de VROM-Inspectie en de regionale dienst van Rijkswaterstaat.

bron:VROM