Staatssecretaris Ross geeft anderhalf miljoen euro voor training en ontwikkeling van jeugdzorgwerkers die zich bezighouden met indicatiestelling en kindermishandeling.
Indicatiestelling en kindermishandeling zijn volgens Ross de thema's waarop training op het moment het hardst nodig is.

Medewerkers van bureaus Jeugdzorg krijgen bijscholing in het indiceren van ggz-jongeren en licht verstandelijk gehandicapten. Medewerkers van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling zullen leren hoe ze het onderzoek naar het voorkomen van kindermishandeling effectief kunnen uitvoeren.

De provincies en drie grootstedelijke regio's moeten het geld verdelen. De extra aandacht voor training en ontwikkeling maakt deel uit van de kwaliteitsimpuls jeugdzorg, waarvoor Ross voor 2004, 2005 en 2006 4 miljoen euro uittrekt.

bron:VWS