Deskundigen en internationale organisaties schatten dat het aantal jonge mensen met hiv/aids in Oost-Europa en Centraal Azië momenteel niet ver verwijderd is van de 1.5 miljoen. De recente aandacht voor hiv/aids van president Vladimir Poetin en andere wereldleiders tijdens de G-8 in Rusland is verheugend, maar er is meer nodig om een ramp af te wenden.Dit zegt de Nederlandse organisatie AIDS Foundation East-West (AFEW)(1), die actief is op het gebied van hiv/aids preventie- en  behandeling in de regio. AFEW pleit voor urgent grootschalig actie om te voorkomen dat voor het einde van 2010,  in deze regio 5-10 miljoen mensen leven met hiv/aids.

Op dit moment ontwikkelt zich een aids-epidemie in ondermeer Rusland die zijn weerga niet kent; nergens ter wereld is volgens UNAIDS de groeicurve van het aantal hiv-infecties zo snel stijgend als in Rusland en de omliggende landen van de voormalige Sovjet Unie. Rusland staat aan de vooravond van een sociale-, economische- maar vooral ook humanitaire catastrofe. Een catastrofe die echter, vanwege het grote aanta l problemen waarmee een land als Rusland te kampen heeft, tot nu toe niet de prioriteit heeft gekregen die het behoeft.

Tijdens de recente G-8 heeft president Poetin zich expliciet uitgesproken over aids. Hij noemde hiv/aids een 'serieus en acuut probleem' en heeft nogmaals toegezegd om een bedrag dat overeenkomt met 105 miljoen dollar beschikbaar te stellen in 2006 voor de strijd tegen hiv/aids  (versus 4.5 miljoen in 2005). Dit is heugelijk nieuws, maar meer is nodig. Het is bekend dat voor adequate hulp in 2006 er 330 miljoen nodig zal zijn en in 2007, 400 miljoen.

In Toronto zijn voor het eerst in de 20 jarige geschiedenis van hiv/aids vele gezondheidswerkers uit Oost-Europa en Centraal Azië aanwezig. Deze professionals verdienen ook de onvoorwaardelijke steun van Europa en Nederland. Dit in het belang van hiv/aids-bestrijding en de sociaal-economische stabiliteit in de regio maar ook in het belang van de Nederlandse en Europese Volksgezondheid.

bron:AFEW