Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) heeft Suriname een bedrag van 15 miljoen Euro toegezegd ter verbetering van de rechtsbescherming en veiligheid van Surinaamse burgers. Dit maakte zij zaterdagmorgen bekend tijdens de opening van het symposium 'Beweging voor Mensenrechten in Suriname' in Amsterdam.
De Surinaamse regering heeft begin van dit jaar een beleidsplan voor de verbetering van rechtsbescherming en veiligheid afgerond. Dit plan richt zich onder meer op de verbetering van de wetgeving, opsporing en vervolging, versterking van rechtsbijstand en verbetering van de situatie van gedetineerden. De bewindsvrouw prijst de inspanningen van de regering Venetiaan op dit terrein. De Nederlandse bijdrage van 15 miljoen Euro uit de
Verdragsmiddelen ten gunste van de verbetering van goed bestuur wordt eind van deze maand bekrachtigd tijdens het beleidsoverleg met Suriname.
Op het symposium 'Beweging voor Mensenrechten in Suriname' sprak de minister waardering uit voor het werk van de mensenrechtenorganisatie Moiwana die erin geslaagd is de schending van mensenrechten in Suriname op de agenda te krijgen.
bron:BuZa