De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar bij 15 procent van de gecontroleerde uitzendbureaus illegale arbeid geconstateerd. Van de 550 bezochte werkgevers bleken er 75 zich hieraan schuldig te maken. Verder nam de ontdekte fraude met identiteitspapieren en sofinummers fors toe in vergelijking met vorige jaren.

De inspecteurs bezochten ongeveer vijfhonderd uitzendbureaus en handmatige loonbedrijven. Ook gingen ze naar ruim vijftig bedrijven waar uitzendkrachten van de betrokken bureaus aan het werk waren. In totaal zijn de gegevens van zo'n 10.000 uitzendkrachten gecontroleerd. De inspecteurs stuitten op ruim 300 valse of ongeldige identiteitspapieren; dat is meer dan in de drie voorgaande jaren bij elkaar. Ook kwam de inspectie niet-bestaande sofinummers tegen of werden sofinummers dubbel gebruikt. In deze gevallen zijn de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV ingelicht.

De Arbeidsinspectie kwam vooral over de vloer bij niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Hier ging à©à©n op de vijf in de fout. Maar bij de bureaus die wel beschikken over het branchecertificaat constateerden de inspecteurs toch ook nog overtredingen: bij à©à©n op de tien. De certificering is door de branche zelf in het leven geroepen om illegale arbeid tegen te gaan. Aangesloten ondernemingen worden regelmatig doorgelicht op de naleving van wetten en regels rond belastingen, premies en illegaal werk.

In totaal trof de inspectie bij de vijftig inlenende bedrijven 264 vreemdelingen aan die aan het werk waren zonder dat de werkgever (het uitzendbureau of het bedrijf waar ze aan het werk waren) in het bezit was van de benodigde werkvergunning. Van deze groep verbleef bovendien 86 procent illegaal in Nederland. Vijf zaken heeft de Arbeidsinspectie overgedragen aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), omdat het vermoeden bestond van grootschalige georganiseerde illegale arbeid.

De Arbeidsinspectie blijft streng controleren op illegaal werk in de uitzendbranche. Sinds begin dit jaar geldt een lik-op-stukbeleid: uitzendbureaus, loonbedrijven en werkgevers die zich niet aan de regels houden, krijgen direct een forse boete. Per illegaal tewerkgestelde werknemer bedraagt de boete 8.000 euro.

bron:SZW