Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft KPN boetes voor in totaal 17 miljoen Euro opgelegd. KPN heeft gedurende een aantal jaren in een groot aantal gevallen (371) de Telecommunicatiewet overtreden door ongeoorloofde kortingen te verlenen op het zakelijke marktsegment voor vaste telefonie en huurlijnen. De wet werd structureel en op grote schaal overtreden, waardoor het aannemelijk is dat de concurrentie gedurende langere tijd aanzienlijk nadeel is toegebracht. De aangeboden kortingen vielen buiten de reguliere en door OPTA toegestane kortingsruimte van KPN.

Sinds de zomer van 2004 heeft OPTA onderzoek gedaan naar ongeoorloofde kortingen. In het
najaar van 2004 heeft KPN zelfstandig een groot aantal gevallen gemeld aan OPTA. KPN
heeft ook daarna volledig meegewerkt aan het onderzoek.

In lijn met het algemene boetebeleid van OPTA zijn bij het bepalen van de hoogte van de
boete diverse factoren van belang, die onderling gewogen worden. Het gaat onder andere om de ernst van de overtreding, het zelf melden van de overtredingen door KPN, het verlenen van goede medewerking aan het onderzoek, de bereidheid niet verder te procederen over het boetebesluit en het verstrekken van een schadevergoeding aan concurrenten, van 18 miljoen Euro. Deze schadevergoeding wordt ter beschikking gesteld aan een stichting waarin diverse concurrenten zijn verenigd, zo heeft KPN laten weten.

Mr Chris A. Fonteijn, voorzitter van het college van OPTA zegt:'Met dit boetebesluit menen wij een goede balans gevonden te hebben tussen de bestraffing van KPN en de afschrikkende werking van de boetehoogte. Dat de bedoeling was om zo laag mogelijke prijzen te krijgen voor de afnemers en dat het beleid van de KPN daarvoor zorgde doet niet ter zake. Het gaat er om dat de mensen die hun geld geinvesteerd hebben in de concurenten van de KPN zoveel mogelijk winst kunnen maken.

bron:Opta