Nederland draagt de komende vijf jaar substantieel bij aan de financiering van de sociale vormingsplicht. Daarvoor is voor de komende vijf jaar een bedrag van 19 miljoen euro gereserveerd. Dat heeft minister Pechtold aangekondigd op de conferentie van de gemeente Rotterdam over de Antillianenproblematiek. Nederland ondersteunt de gedachte dat er extra inspanningen nodig zijn om de kansarme jongeren in de Antillen een beter toekomstperspectief te bieden en stelt daarom extra middelen hiervoor beschikbaar.

De sociale vormingsplicht onder de noemer 'Kans op perspectief' is een initiatief van de Antilliaanse regering. Het idee van de sociale vormingsplicht is eenvoudig en concreet: kansarme jongeren van 16 tot en met 24 jaar krijgen leer-werktrajecten aangeboden. Ongeschoolde jongeren zijn verplicht een programma te volgen. Op straffe van geldboetes en in het uiterste geval een gevangenisstraf. Naast leer-werktrajecten worden stageplekken gecreëerd, worden banen voor jongeren geschapen en wordt de hulpverlening verbeterd.
Nederland verwacht dat de integrale invoering van de sociale vormingsplicht op korte termijn aanvangt en dat er geen gat valt na afloop van de lopende pilot. Afgesproken is dat de Antilliaanse overheid in loop van vijf jaar de kosten steeds meer voor eigen rekening neemt. De pilot Sociale Vormingsplicht ging in mei 2005 van start met de
deelname van 200 jongeren op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de Nederlandse Antillen per 15 januari 2006 met de sociale vormingsplicht gaat starten.
bron:BZK