De eerste kamer heeft dinsdag ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Kees Vendrik (GroenLinks) en Gerda Verburg (CDA) over het verschaffen van informatie over inkomens aan de ondernemingsraad; de zogenaamde wet Harrewijn. Alleen de leden van de VVD-fractie hebben niet ingestemd met deze wet.
De wet beoogt om binnen ondernemingen vanaf honderd werknemers de transparantie en dialoog ten aanzien van de beloningsverhoudingen te bevorderen door een informatierecht voor de Ondernemingsraden. Een ondernemingsraad kan dan zonnodig de discussie aangaan met de top van de onderneming over de loonontwikkeling in de onderneming en aan de top. Ruim 6800 ondernemingen, waarvan 2/3 in de private sector, zullen met de wet te maken krijgen. De indieners hopen dat de discussie over de topinkomens door de Wet Harrewijn voortaan daar gevoerd kan worden waar de discussie plaats dient te vinden: tussen de belanghebbende binnen de onderneming.

bron:Groenlinks