Nederlandse organisaties die de keuzemogelijkheden in vervoer voor reizigers vergroten, kunnen ook in 2005 weer rekenen op de steun van de overheid. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stimuleert via het subsidieprogramma MobiliteitsManagement projecten waarin de ontwikkeling van innovatieve vervoersmogelijkheden centraal staat.

Voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Nederland stelt het ministerie twee miljoen euro subsidie beschikbaar. Indienen van projecten kan tot en met 12 oktober 2005.

Het programma MobiliteitsManagement is gericht op het aanbieden van verschillende nieuwe reismogelijkheden op het gebied van vervoer, vooral op plaatsen en tijdstippen met veel verkeersproblemen. Inzet is reizigers te stimuleren een alternatief voor de auto te kiezen, wat de bereikbaarheid vergroot en de kwaliteit van de leefomgeving verbetert.

Alle in Nederland gevestigde organisaties die zich professioneel bezighouden met mobiliteit kunnen een beroep doen op het programma. Van openbaar vervoer bedrijven en decentrale overheden tot brancheorganisaties.

SenterNovem voert het subsidieprogramma MobiliteitsManagement uit. Hieronder vallen twee tenders: Praktijkexperimenten en Haalbaarheid, Onderzoek & Ontwikkeling.
Voor Praktijkexperimenten is 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar; voor Haalbaarheid, Onderzoek & Ontwikkeling ligt het bedrag op 500.000 euro.

bron:Senternovem