Het Fries Museum in Leeuwarden bestaat in 2006 125 jaar en viert dat op feestelijke wijze. Een speciale jubileumtentoonstelling, bijzondere openingen en activiteiten maken deel uit van het jubileumprogramma. Feestelijke gebeurtenissen binnen en buiten het museum laten zien dat de 125-jarige springlevend is. Het Fries Museum koestert zijn rijke geschiedenis, maar richt het vizier in 2006 ook op de toekomst en bouwt verder aan de plannen voor een nieuw Fries Museum.

Het jubileumprogramma concentreert zich voor een deel rond 13 april, de officiële verjaardag van het Fries Museum. Op 13 april 1881 opende het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde voor het publiek de deuren van wat toen nog ‘het Museum’ heette. Dankzij het overweldigende financiële succes van de Historische Tentoonstelling van 1877 was het genootschap in staat het pand in de Koningsstraat aankopen om daar zijn collectie onder te brengen. Kon de bezoeker - zo meldt de catalogus - in 1881 in het nieuwe museum 1.226 inventarisnummers aantreffen, anno 2006 is de collectie van het Fries Museum vooral dankzij de vrijgevigheid van de Friezen uitgegroeid tot een verzameling van circa 170.000 objecten.
Een bijzondere selectie uit die verzameling is te zien in de jubileumtentoonstelling 125 jaar Fries Museum. Opvallende voorwerpen uit een lange verzameltraditie worden gepresenteerd.
De tentoonstelling die vanaf 8 april voor het publiek is te zien, is een parade van uitersten waarin dramatische, unieke, ontroerende en gruwelijke objecten uit de kleurrijke collectie centraal staan. Eén ding hebben ze gemeen: ze vertellen een bijzonder verhaal over de Friese cultuurgeschiedenis.
Het jubileum strekt zich ook uit buiten de muren van het museum. Met een speciaal jubileumprogramma trekt het Fries Museum in 2006 de provincie Friesland in. Conservatoren spelen hierin een hoofdrol. Uitgerust met verhalen en voorwerpen uit de collectie gaan ze de provincie in en houden lezingen en presentaties in dorpen en steden. De campagne is een cadeau dat het jarige museum de inwoners van Friesland aanbiedt.

Een ander hoogtepunt in de jaaragenda is de internationale fotomanifestatie Noorderlicht, die in het najaar plaatsvindt. In de Noorderlichteditie van 2006 - met de hoofdtentoonstelling in het Fries Museum - ligt de focus op fotografie uit Zuid- en Zuidoost-Azië.
De zomertentoonstelling van het Fries Museum is gewijd aan het werk van de Belgische kunstenaar James Ensor (1860-1949). In deze tentoonstelling is een ruime selectie te zien uit de collectie van het Museum van Schone Kunsten in Oostende. Bovendien is werk opgenomen van Friese kunstenaars die verwantschap laten zien met het werk van Ensor.

De Friese kunstenaar B.C. Epker is de eerste winnaar van de GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst die de provincie Fryslân in 2005 heeft ingesteld. Onderdeel van de prijs is een speciale presentatie van het werk van Epker in het Fries Museum.

Met de fototentoonstelling Diep Licht heeft het museum een primeur: het is de eerste solopresentatie van fotograaf Marnix Goossens in een Nederlands museum.
Het Verzetsmuseum Friesland heeft twee bijzondere nieuwe tentoonstellingen. Onderduikparadijs Fryslân is een opmerkelijk tijdsdocument van bioloog-fotograaf Roelof Horrëus de Haas die tijdens zijn onderduikperiode vlakbij Grou het boerenleven vastlegde. In Kleur in Donkere Dagen zijn nog nooit vertoonde kleurenopnames te zien van Friesland tijdens de bezetting, gemaakt door cineast/fotograaf Alphons Hustinx.
bron:Fries Museum