De Europese Commissie heeft 2006 uitgeroepen tot het Europees Jaar voor de mobiliteit van werknemers. Daarmee wil zij bekendheid geven aan de voordelen die met het werken in het buitenland en/of in een nieuwe baan verbonden zijn. Het is het eerste Europees Jaar waarin deze beide aspecten - mobiliteit en werknemers - samenkomen.

Door in een ander land en/of in een andere sector te werken, kunnen werknemers nieuwe vaardigheden en ervaring opdoen, wat zowel voor henzelf als voor hun werkgever positief is. Bijscholing is ook van cruciaal belang in een geglobaliseerde economische omgeving die voortdurend wordt geherstructureerd. Uit recente cijfers blijkt echter dat maar heel weinig Europeanen in het buitenland werken. Het percentage Europeanen dat niet in eigen land maar in een ander EU-land woont, ligt de laatste 30 jaar steevast rond de 1,5%. En in 9 EU-landen werkt 40% van de werknemers meer dan 10 jaar in dezelfde baan.

Vladimà­ir àƒ… pidla, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, heeft enkele redenen aangevoerd waarom de mobiliteit voor werknemers in de EU zo laag ligt. Hij zei: 'Er zijn nog steeds wettelijke, administratieve en taalbarrià¨res voor de mobiliteit van werknemers en ook de beschikbare informatie en bijstandsmogelijkheden zijn te weinig bekend. Vele werknemers zijn dan ook niet overtuigd van de voordelen die met werken in een ander land en/of in een andere sector verbonden zijn. Daar moeten we wat aan doen.'

Van het budget van 6 miljoen euro voor 2006 zal ongeveer 4,3 miljoen euro worden besteed aan bewustmakingsprojecten. Deze moeten worden ingediend naar aanleiding van een oproep tot het indienen van voorstellen die in september zal worden gepubliceerd.

Het overige geld zal worden besteed aan belangrijke evenementen, zoals de mobiliteitsconferentie die in juni volgend jaar in Wenen zal worden georganiseerd of aan het Europese banenbeursproject in september, waarbij in ongeveer 100 Europese steden banenbeurzen zullen worden gehouden. Ook zullen diverse studies naar het effect van mobiliteit worden uitgevoerd en zullen pogingen worden ondernomen om de statistische informatie daarover te verbeteren. Er zal een Europese prijs worden toegekend aan de organisatie die het meest aan de mobiliteit van werknemers heeft bijgedragen.

2006 is ook het jaar waarin 12 EU-lidstaten die sinds de jongste uitbreiding op het gebied van de mobiliteit van werknemers overgangsregelingen toepassen voor het eerst zullen kunnen beslissen of zij deze in stand willen houden. Als deze tijdelijke beperkingen op het verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten worden ingetrokken of versoepeld, zou dat de mobiliteit van werknemers zeer ten goede komen. Het Jaar zal in februari 2006 officieel worden geopend in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie, Josà© Manuel Barroso, en een aantal commissarissen.
 
bron: Europeese Unie